Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Markedskommentar: Stærke jobtal fra USA taler for rentestigning

Markedskommentar: Stærke jobtal fra USA taler for rentestigning

1. februar 2019
Gå til nyhedsoversigt

Overraskende stærk amerikansk arbejdsmarkedsrapport

Der var forventet en rimelig gennemsnitlig arbejdsmarkedsrapport, men i stedet blev jobtallene for januar overraskende stærke måned med en jobvækst på hele 304.000 personer. Markedseffekten af den stærke jobvækst modereres dog af, at lønstigningstakten gik lidt ned i tempo. Nedlukningen af statsapparatet har øjensynlig kun haft betydning i form af en lille stigning i arbejdsløshedsprocenten, hvorimod det hele tiden har været beslutningen, at de hjemsendte statsansatte skulle regnes med i nonfarm payrolls, desuagtet at de har været hjemsendt.

Hovedtallene:

Beskæftigelse (nonfarm payrolls):   304.000 personer mod forventet 165.000 personer og efter et månedligt gennemsnit på 222.000 personer de seneste seks måneder.
Arbejdsløshedsprocent:                    4,0 % mod forventet 3,9% ligesom i december
Timelønninger:                                 3,2 % højere end i fjor som forventet og efter 3,3% i december
Deltagelsesgrad:                               63,2 % efter 63,1% sidste måned.

Jobvæksten på 304.000 personer var bredt sammensat på brancher med hoteller & restauranter som den største jobskaber med 74.000 personer. Det er en typisk lavlønssektor, og den stærke jobvækst her er formentlig en del af forklaringen på den lille nedgang i lønstigningstakten samlet set, idet dette tal ikke korrigeres for jobvækstens fordeling på høj- og lavlønssektorer.

Næststørste jobvækst var indenfor sundhed & undervisning med 55.000 personer. Herefter følger handel & transport og byggeriet, hvor med 52.000.

Fed har tidligere på ugen signaleret, at den kommende tids renteændringer vil være styret af datastrømmen fra økonomien. På det seneste er der kommet to lodder i den vægtskål, der hedder, at renten skal yderligere op: Det drejer sig om torsdagens tal for lønomkostningerne, der viste yderligere stigning (disse tal korrigeres for jobudviklingen pr. sektor) samt dagens overraskende stærke arbejdsmarkedsrapport.