Forening for bølgepap, papir og plastik

Forening for bølgepap, papir og plastik

Brancheforeningen Emballagebranchen stammer oprindeligt fra Dansk Bogbinder og Kartonnagearbejderforbund. Her var folk, der var beskæftiget med produktionen af bølgepap, pap til æsker, blød plast til poser osv. organiseret. I dag er foreningen del af det store fagforbund 3F. Leif Bjerregaard er økonomikonsulent i 3F og kasserer i foreningen Emballagebranchen. Han blev valgt ind i bestyrelsen i 1985 i Jylland og har siddet lige siden.

Medlemmerne i Emballagebranchen er folk, der arbejder inden for emballageområdet. Foreningen tæller omkring 3.500 medlemmer, og landsbestyrelsen er øverste organ. Der er 31 underafdelinger i foreninger fordelt i hele landet, og bestyrelsen består af folk fra disse afdelinger og tillidsrepræsentanter fra virksomhederne.

”Vi har vores egen overenskomst, hvilket er specielt. Vi står også selv for vores egne kurser for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, og vi har eget brancheblad. Vi laver lønstatistikker, og så er der en del underudvalg, der tager sig af uddannelse, overenskomster og den slags,” fortæller Leif Bjerregaard og får tegnet omridset af aktiviteterne i en kompleks forening med mange gøremål og dagsordner.

Arbejdernes Landsbank har haft Emballagebranchen som kunde siden år 2000. Hele foreningens økonomi bliver styret centralt, men Leif Bjerregaard påpeger, at det er en betragtelig opgave at administrere medlemmernes kontingenter og styre økonomien omkring de mange kurser.

”Problemer med den daglige drift klarer vi som oftest med telefonen. Fire-fem gange årligt har vi møder angående den generelle drift. Og så er det bare rart at vide, at Arbejdernes Landsbank kan vejlede os og er inde i vores økonomi. De er også gode til at anbefale os nogle af de faglige kurser, de afholder for foreninger. Vores medlemmer har ikke altid så meget uddannelse i forhold til de poster, de får, så kurserne i Arbejdernes Landsbank er guld værd for de mindre klubber og afdelinger. Rådgiverne møder også gerne op, når foreningen har brug for det.”

Rådgiver også om investeringer

Årligt eller efter behov har Emballagebranchen et møde med banken om fondens midler. Man gennemgår det seneste års økonomi og ser på, hvordan det generelt er gået med foreningens investeringer i internationale aktier og værdipapirer.

”Arbejdernes Landsbank giver deres anbefalinger til, hvordan vi skal investere. Deres forslag er dybt gennemarbejdede, og de er altid meget lydhøre over for vores egne ønsker til, hvordan der skal investeres. Det kan dårligt være bedre,” slutter Leif Bjerregaard. Hans bedste råd til andre foreninger lyder:

”Send bestyrelsen på kursus i Arbejdernes Landsbank, så de får en basisforståelse, det er der megen tid og frustrationer sparet ved for alle involverede parter.”

Fakta

Emballagebranchen har 3.500 medlemmer fordelt på 31 afdelinger. Foreningen hører under fagforbundet 3F. Økonomien styres centralt fra Kampmannsgade i Købehavn. Leif Bjerregaard er foreningens kasserer. Formanden hedder Peter Andersen.