Gamle arbejderboliger får ny opmærksomhed

300 gamle ”arbejderlejligheder” i Sydhavnen i København har meget passende fået ny bank i Arbejdernes Landsbank, idet ejerforeningen E/F Vestervænget er skiftet til den gamle ”arbejderbank”, som i dag er en moderne bank for både private, erhverv og foreninger.

Kontakt via ejer­for­e­nin­gens administrator

Kontakten mellem Arbejdernes Landsbank og Vestervænget blev etableret via ejer­for­e­nin­gens administrator, da Vestervænget havde udtrykt interesse for at skifte bank. Her var Arbejdernes Landsbank hurtigt en af topkan­di­da­ter­ne, bl.a. fordi banken havde bedre vilkår for ejer­for­e­nin­gens mil­li­o­nop­spa­ring.

Lav rente på flere lån

Arbejdernes Landsbank kunne også tilbyde en meget lav rente på et eksisterende lån til rør/faldstammer samt en tilsvarende lav rente på et nyt lån til et endnu større renove­rings­pro­jekt til 60 mio. kr., der bl.a. omfatter vinduer, altaner, facade og trapper.

”For os handler det om at realisere nogle drømme til gavn for beboerne. Vi kan nu renovere for 60 mio. kr., og det kan vi bl.a. i kraft af en god rente i AL Bank, der var vanvittigt kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på renten,” siger Martin Nørgaard Petersen, formand for E/F Vestervænget.

Han fremhæver, at banker først og fremmest konkurrerer på renter på indlån og udlån. Men de personlige relationer betyder også noget.

”Jeg synes ofte, man får en fornemmelse af at være meget afhængig af bankerne, og det er ikke nogen rar følelse. Men vi kunne mærke, at René (Hyrpel, red.) og banken gerne ville hjælpe os videre med projektet, og vi følte hurtigt, at vi fik en god kontakt til René og ikke ”bare” til banken,” siger Martin Nørgaard Petersen.

Værdistigning på 1 mio. kr.

Med et stort projekt til 50-60 mio. kr. er mange ejere nok glade for, at deres lejligheder er steget op mod 50 pct. i værdi fra 2020 til midt i 2021. Fra ca. 1,8 mio. kr. til ca. 2,8 mio. kr. for en 2-væ­rel­ses­lej­lig­hed på 59 m2. De fleste ejere går nu med i et nyt banklån via forhøjede fællesudgifter, mens andre ejere har valgt at betale ekstraudgiften på én gang med det samme.

Fra Arbejdernes Landsbank er der også ros til E/F Vestervænget:

”Det er en veldrevet foreningen med styr på ved­li­ge­hol­del­sen. For os er Vestervænget både interessant som foreningskunde og som privatkunder. I processen med bankskifte og lånebevilling havde vi et rigtig godt fællesmøde med ejerforeningen og dens administrator. Det var rart selv at være med på mødet, så vi straks kunne besvare spørgsmål og afklare uklarheder,” siger bo­lig­for­e­nings­rå­d­gi­ver René Hyrpel fra Bo­lig­for­e­nings­cen­te­ret i Arbejdernes Landsbank.

Håber på nye privatkunder

Det er i første omgang kun selve ejerforeningen, der er skiftet til Arbejdernes Landsbank som foreningskunde med tilhørende driftskonto, op­spa­rings­kon­to og to banklån til lav rente. Banken håber, at flere af ejerne også vil overveje at skifte til AL som privatkunder.

”Det står selvfølgelig ejerne fuldstændig frit for. Vi håber, at vi som ejer­for­e­nin­gens bank nu får mulighed for at gøre mere opmærksomme på AL som bank og tilbyde os som et alternativ. Vi er jo kåret som ”danskernes foretrukne bank” mange år i træk, så vi håber da, at nogle af beboerne vil give os chancen for at vise, hvad vi kan som privatbank via de lokale filialer i Sluseholmen og Enghave Plads,” siger René Hyrpel fra Arbejdernes Landsbank.

Fakta om E/F Vestervænget i Sydhavn

Vestervænget er en ejerforening i Sydhavn i København ved Vestre Kirkegård. Vestervænget indeholder i alt 300 lejligheder, de fleste på 59 m2 med 2 værelser. De to boligkarréer blev opført i 1935 af arkitekt P. Søgaard Petersen, der ville bygge gode boliger til arbejderne i København.

Læs mere om Vestervænget

Mød vores foreningskunder