AL FormueInvest for foreninger

Med AL FormueInvest får du en aktiv pleje af din formue. Aftalen tilbydes til kunder, som ønsker at investere mere end kr. 200.000.

Aktiv pleje af foreningens formue

AL-FormueInvest er både til frie midler og selskaber. Sammen med din kunderådgiver fastlægger I din in­ve­ste­rings­pro­fil, så den passer til dine ønsker og behov, og ud fra den investeres dine penge.

Benytter du dig af tilbuddet om at investere via AL-FormueInvest, så slipper du for selv at følge med i mar­keds­ud­vik­lin­gen, økonomiske nøgletal for virksomheder, lovgivning mv.

Med AL-FormueInvest følges dine investeringer løbende af vores ka­pi­tal­for­val­ter, som sikre dig den rigtige ri­si­kospred­ning.

Kontakt os og hør mere om fordelene: ring til os på tlf. 38 48 48 48

Find nærmeste filial

Læs også