AL FormueInvest

Med AL FormueInvest får du en aktiv pleje af din formue. Aftalen tilbydes til kunder, som ønsker at investere mere end kr. 200.000.

Aktiv pleje af foreningens formue

AL-FormueInvest er både til frie midler og selskaber. Sammen med din kunderådgiver fastlægger I din in­ve­ste­rings­pro­fil, så den passer til dine ønsker og behov, og ud fra den investeres dine penge.

Benytter du dig af tilbuddet om at investere via AL-FormueInvest, så slipper du for selv at følge med i mar­keds­ud­vik­lin­gen, økonomiske nøgletal for virksomheder, lovgivning mv.

Med AL-FormueInvest følges dine investeringer løbende af vores ka­pi­tal­for­val­ter, som sikre dig den rigtige ri­si­kospred­ning.

Kontakt os og hør mere om fordelene:

Ring til os på tlf. 38 48 48 48

Book møde 

Find nærmeste filial

Læs også