Forvaltningskapital

Ifølge lovgivningen skal visse kapitaler i fonde samt fra båndlagte midler og værgemålsmidler forvaltes af et godkendt forvaltningsinstitut.

Typer af midler

Fonde

Ifølge lovgivningen skal visse kapitaler i fonde samt fra båndlagte midler og vær­ge­måls­mid­ler forvaltes af et godkendt for­valt­nings­in­sti­tut.

Kapitaler, der tilhører ikke-er­hvervs­dri­ven­de fonde, skal som hovedregel anbringes i en godkendt for­valt­nings­af­de­ling, når aktiverne overstiger en vis størrelse. En ikke-er­hvervs­dri­ven­de fond kan godt eje og udleje en mindre ejendom (ud­lej­nings­e­jen­dom).

Fælles for ikke-er­hvervs­dri­ven­de fonde er, at de skal forvaltes i et af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et godkendt for­valt­nings­in­sti­tut.

Arbejdernes Landsbank samarbejder med For­valt­nings­in­sti­tut­tet for Lokale Pen­ge­in­sti­tut­ter, der fungerer som for­valt­nings­af­de­ling for mere end 100 pen­ge­in­sti­tut­ter. For­valt­nings­in­sti­tut­tets arbejdsområde er forvaltning af kapitaler, der ifølge lovgivningen skal ske i en godkendt for­valt­nings­af­de­ling.

Læs mere hos Forvaltningsinstituttet

Båndlagte midler

Arv og gaver kan være båndlagte. Det betyder, at arveladeren eller gavegiveren har opstillet nogle betingelser for, hvordan eller hvornår arven eller gaven kan overdrages.

Båndlæggelse af:

  • arv sker ved, at arvelader har indskrevet sin beslutning i sit testamente.
  • gaver kan gavegiver bestemme i et gavebrev.
  • arv og gaver kan gælde, indtil modtageren har opnået en bestemt alder, indtil en bestemt begivenhed indtræffer – eller for livstid.

Fælles for sådanne båndlagte midler er, at de skal forvaltes i et af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et godkendt for­valt­nings­in­sti­tut.

Læs mere hos Forvaltningsinstituttet

Værgemålsmidler

Når du har ansvaret for børn og unge under 18 år eller andre personer, der af en eller anden årsag ikke selv kan administrere deres midler, så er du værge.

Du kan være født værge eller beskikket værge.

Fødte værger er forældre til børn og unge under 18 år. Disse værger administrerer børnenes og de unges midler.

Den beskikkede værge administrerer midler for en værgemålssat person. Altså en person over 18 år, der ikke selv er i stand til at administrere sine midler, og som derfor er sat under værgemål efter Vær­ge­måls­lo­vens § 5 eller § 6.

I begge tilfælde skal kapitalen – hvis den er af en vis størrelse – forvaltes i et af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et godkendt for­valt­nings­in­sti­tut.

Læs mere hos Forvaltningsinstituttet

Forvaltningsinstituttet

Arbejdernes Landsbank samarbejder med For­valt­nings­in­sti­tut­tet for Lokale Pen­ge­in­sti­tut­ter.

For­valt­nings­in­sti­tut­tets arbejdsområde er at forvalte kapitaler i fonde samt fra båndlagte midler og vær­ge­måls­mid­ler, som ifølge lovgivningen skal forvaltes i en af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et godkendt for­valt­nings­af­de­ling.

For­valt­nings­in­sti­tut­tet rådgiver også om praktiske og juridiske forhold vedr. ka­pi­tal­for­valt­ning til værger, personer med båndlagte kapitaler, medlemmer af fonds­be­sty­rel­ser samt advokater, revisorer mv.

For­valt­nings­in­sti­tut­tet for Lokale Pen­ge­in­sti­tut­ter fungerer som for­valt­nings­af­de­ling for mere end 100 pen­ge­in­sti­tut­ter.

Du kan læse mere på www.for­valt­nings­in­sti­tut­tet.dk.

Se også