Gode råd om sponsering

For mange foreninger er sponsorater en væsentlig indtægtskilde. Derfor skal man som forening "passe" sit samarbejde med sine sponsorer. Men hvordan gør man det? Vi har samlet en række gode råd til sponsorater i foreninger her.

Gode råd om sponsorvirksomhed

Samarbejde med sponsorer er en væsentlig indtægtskilde for mange foreninger.

Er det også sådan i din forening, er det vigtigt at passe og pleje alle sponsorer, så de bliver tilfredse og fortsætter, også hvis det sportsligt går mindre godt for foreningen i en periode.

At finde sponsorer er i sig selv et arbejde, der kræver energi, fantasi og forståelse for, hvad virksomhederne forventer som sponsorer. Og når samarbejdet kører og skal give sponsorerne de lovede ydelser, er det opgaven at leve op til aftalerne. Det stiller krav til foreningen om god sponsorpleje, så foreningens økonomi sikres både på kortere og længere sigt.

Vi vil gerne medvirke til at skabe forståelse og interesse i foreningen for en øget indsats på sponsorsiden, så foreningen får flere – og mere tilfredse – sponsorer.

Vi har her samlet en række gode råd, som kan hjælpe foreningen med at etablere en god sponsorbase og et godt samarbejde mellem sponsorerne og foreningen.

Download printervenlig udgave af Gode råd om sponsorvirksomhed

Gode råd