Andelsboligforeninger

Læs mere om vores tilbud

  • Chat

    Rådgivning

    Vi står altid til rådighed med rådgivning om andelsboligforeninger inden for alle økonomiske aspekter, uanset om det drejer sig om stiftelse, drift, vedligeholdelse eller lånemuligheder.

  • Fordele for andelsforeninger

    Vores spe­ci­a­lud­dan­ne­de team af an­dels­bo­li­g­rå­d­gi­ve­re har et indgående kendskab til de specifikke forhold, der gælder for andelsboliger. Læs mere om de fordele du får som foreningskunde i Arbejdernes Landsbank.