Kassererens job

Jobbet som kasserer for en foreningen indebærer, at du styrer økonomien på grundlag af foreningens regler og vedtægter.

Bestyrelsesmøde

Som kasserer skal du på be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne fremlægge en regn­skab­sover­sigt og gøre opmærksom på indbetalte kontingenter og restancer. Herudover skal du orientere om udviklingen i med­lem­san­tal­let og sikre, at der bliver lagt budget for foreningens arrangementer.

Med­lem­skar­to­tek

Foreningens med­lem­skar­to­tek skal minimum indeholde:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato (ikke CPR-nr.)
 • Ind­mel­del­ses­tids­punkt
 • Dato for indbetalinger
 • Evt. be­sty­rel­ses­post.

Gode råd

Som kasserer er det en god idé at:
 • Holde foreningens og din private økonomi adskilt
 • Huske kvitteringer på indtægter og udgifter
 • Sørge for regelmæssig bogføring og afstemning af regnskabet
 • Undgå for store kassebeholdninger
 • Opkræve kontingent systematisk og undgå restancer
 • Anskaffe et pc-baseret regnskabsprogram, hvis foreningen har en pc.

Kontakt os