Kasserer i en forening

Er du kasserer i en forening og er du i tvivl om, hvad din rolle er? Vi har samlet en række gode råd til, hvad det indebærer at være kasserer i en forening, så du sikrer dig, at der er styr på økonomi og ansvar.

Kassererens opgaver

Er du kasserer i en forening, indebærer det, at du styrer foreningens daglige økonomi med udgangspunkt i foreningens regler og vedtægter. Kassererens opgaver kan variere alt efter, hvilken forening der er tale om. Vi har listet de opgaver, som en kasserer som regel har ansvar for.

 • Opkræve medlemskontingent
 • Sørge for at foreningens regninger betales
 • Bogføre indtægter og udgifter
 • Rykke for manglende betalinger
 • Orientere bestyrelsen om foreningens økonomi
 • Holde styr på foreningens bilag
 • Udarbejde udkast til budget og regnskab
 • Opbevare nødvendige oplysninger om foreningens medlemmer i et medlemskartotek
 • Have kontakt til revisor og bank

Kassererens rolle på bestyrelsesmødet

Som kasserer i en forening har du en rolle under be­sty­rel­ses­mø­det. Kassereren skal:

 • fremlægge foreningens regn­skab­sover­sigt,
 • fortælle om indbetalte kontingenter,
 • fortælle om eventuelle restancer, dvs. gæld som ikke er blevet betalt til tiden,
 • orientere foreningen om udviklingen i medlemstallet,
 • sikre, at der lægges budget for foreningens arrangementer og fremlægge dette på be­sty­rel­ses­mø­det.
Gode råd til kassereren i en forening
 • Gem kvitteringer på indtægter og udgifter
 • Undgå for store kassebeholdninger
 • Hav et godt regnskabsprogram
 • Bogfør og afstem konti regelmæssigt
 • Opkræv kontingent systematisk og undgå restancer
 • Hold foreningens og din private økonomi 100% adskilt
 • Hav adgang til foreningens netbank

Kassererens ansvar i foreningen

Der følger et ansvar med når man er kasserer i en forening. Som kasserer har du ansvar for at kontrollere foreningens regninger. Det indebærer at kontrollere om udgifterne faktisk er købt af foreningen og om der er leveret det, som står på regningen. Herefter er det kassereren, som sætter regningen til betaling i netbanken.

Kassereren har også ansvar for foreningens eventuelle kontante pen­ge­be­hold­ning. Derfor er en god idé at have en bankkonto, fx en foreningskonto hos Arbejdernes Landsbank, hvor pen­ge­be­hold­nin­gen kan indbetales, og hvor foreningens resterende likvide midler placeres.

Kassererens kontakt til banken

Kassereren er den person i foreningen, som har den daglige og løbende kontakt med foreningens bank. Hos Arbejdernes Landsbank kan man blive foreningskunde og få adgang til en række fordele, som kan være med til at gøre kassererens arbejde mere overskueligt.

Som foreningskunde i Arbejdernes Landsbank kan I få
 • Rådgivning om jeres forenings økonomi og finansieringsmuligheder
 • En foreningskonto
 • Indbetalingskort til opkrævninger
 • Smarte løsninger til opkrævning af kontingent
 • Nem adgang til foreningens økonomi med netbank og mobilbank
Bliv foreningskunde

Ofte stillede spørgsmål
Fordele som foreningskunde hos Arbejdernes Landsbank

Gode råd om stiftelse og drift af en forening

Hos Arbejdernes Landsbank har vi mange års erfaring med at rådgive foreninger om deres økonomi og drift. Få her vores rådgivning om opstart og drift af en forening.