Millionlån til kloakering i kolonihaveforening

Mange kolonihaveforeninger har i disse år brug for store millionlån til kloakering. I Arbejdernes Landsbank har vi rådgivet kolonihaveforeninger i mange år, og vi kan som en af de få banker tilbyde forskellige låntyper, så det matcher foreningens behov bedst muligt.

Lån til kloakering

Ifølge ny EU-lovgivning skal alle ko­lo­ni­ha­ve­for­e­nin­ger pga. miljøhensyn have foretaget kloakering senest ved udgangen af 2027. Det er typisk et stort og bekosteligt projekt til flere millioner kroner. 

Sådan var det også for H/F Smørmosen i Søborg/Gladsaxe med 138 kolonihaver. Foreningen påbegyndte derfor en opsparing, så hver husstand kunne stille med 12.000 kr., da arbejdet med kloakering skulle sættes i gang for et par år siden.

Foreningen havde dog stadig brug for et lån på ca. 23 mio. kr. Det fik de i Arbejdernes Landsbank som et 30-årigt banklån med variabel rente. 

”Vores forening har haft Arbejdernes Landsbank som bank i mange år - i hvert fald fra før jeg kom ind i foreningen i 2018 og blev kasserer i 2019. Da vi skulle låne pengene, blev vi sat i kontakt med bankens Bo­lig­for­e­nings­cen­ter,” lyder det fra Allan Cederborg, kasserer i H/F Smørmosen.

Hjælp fra en erfaren rådgiver 

”Vi har et fantastisk samarbejde med Arbejdernes Landsbank, og så er der jo ingen grund til at skifte bank. Vores rådgiver i banken, Niels Lundorff, er en erfaren mand på feltet. Så vidt jeg ved, har han hjulpet rigtig mange haveforeninger, der skal have kloakering. Det gik smertefrit med at få lånet på plads, og han gav også gode råd om vedtægts­æn­drin­ger,” fortæller kasserer Allan Cederborg og fortsætter:

”Vi er jævnligt i kontakt med banken, der følger op på det, vi har aftalt, og spørger, hvordan det går. Vi er også i kontakt, når ejere vil sælge og skal fraflytte. For så bliver deres del af fælleslånet indfriet, og vi modtager en ny låneopgørelse fra banken.” 

Sidder klar til hjælpe og rådgive ko­lo­ni­ha­ve­for­e­nin­ger 

I Arbejdernes Landsbanks Bo­lig­for­e­nings­cen­ter er der eksperter med kompetencer og mange års erfaring, der sidder klar til hjælpe og rådgive ko­lo­ni­ha­ve­for­e­nin­ger. Og så har banken et ekstra es i ærmet til kunderne i form af belåning af pantebreve.

”En af vores unikke styrker som bank for ko­lo­ni­ha­ve­for­e­nin­ger er, at vi har flere strenge at spille på. Vi kan tilbyde både banklån, pantebrevslån og realkreditlån - alt efter hvad der passer bedst til foreningen,” fortæller bo­lig­for­e­nings­rå­d­gi­ver Niels Lundorff.

En af vores unikke styrker som bank for kolonihaveforeninger er, at vi har flere strenge at spille på. Vi kan tilbyde både banklån, pantebrevslån og realkreditlån - alt efter hvad der passer bedst til foreningen,”
Boligforeningsrådgiver Niels Lundorff

Hvilket lån er bedst?

H/F Smørmosen undersøgte også mulighederne for andre lån og en anden bank. Foreningen var bl.a. interesseret i et realkreditlån. Men en ko­lo­ni­ha­ve­for­e­ning kan ifølge loven kun få et realkreditlån op til 40 pct. af den samlede vurdering af grunden, så det ville kun give adgang til at låne 7-8 mio. kr. Der er også andre fordele ved banklån og pantebrevslån:

”I en ko­lo­ni­ha­ve­for­e­ning er der jævnligt ejere, der ønsker at sælge og dermed indfri deres del af fælleslånet. Det kan man gøre mere fleksibelt og lidt billigere med banklån og pantebrevslån end med et realkreditlån, for her skal man først ind og købe de bagvedliggende obligationer.”

”Faktisk kan pantebreve ofte være en bedre løsning end realkredit, for her kan man lave en belåning op til 95 pct. Og den samlede rente matcher faktisk meget godt, da der ikke er bidragssats på pantebreve,” fortæller Niels Lundorff. 

Vi kommer gerne ud til ko­lo­ni­ha­ve­for­e­nin­ger 

Arbejdernes Landsbanks bo­lig­for­e­nings­rå­d­gi­ve­re kommer gerne ud til ko­lo­ni­ha­ve­for­e­nin­ger og forklarer forskellene på de forskellige lån samt fordele og ulemper. 

En ansvarlig bank

I Arbejdernes Landsbank er ansvarlighed fundamentet for vores bankforretning og udgangspunktet for den tillidsfulde relation, vi ønsker med vores kunder.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i jeres konkrete behov, og vi lægger vægt på dialog i øjenhøjde.

Hør mere om at blive kunde hos os

 

Mød vores kunder