LEV - at styre en stor forening

LEV er en 60 år gammel landsorganisation, der arbejder for bedre vilkår for udviklingshæmmede og deres pårørende. LEV består af 10.000 afdelinger og dertil 5.000 selvstændige foreninger tilknyttet organisationen, i alt omkring 15.000 foreninger, så der er noget at holde styr på for formanden Sytter Kristensen, der har stået ved roret i 10 år nu. Arbejdernes Landsbank har været LEVs bank siden 1992.

Økonomiske udfordringer

Ud over at være en stor forening med en tilsvarende stor drift gør Lev sig også bemærket ved at have meget fast ejendom, der skal holdes i drift og vedligeholdes.

"Det er jo lidt ualmindeligt for en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, men vi har en hel del fast ejendom. Da de ud­vik­lings­hæm­me­de i sin tid skulle ud af de store statslige institutioner, endte Lev med at tilbyde at skaffe bygningerne, som amter og kommuner så kunne leje sig ind i. I den forbindelse endte vi med at bygge og renovere meget, og til det formål har man brug for både kapital og vejledning. Vi har haft et fabelagtigt godt samarbejde med Arbejdernes Landsbank," fortæller landsformand Sytter Kristensen, og fortsætter:

”Når vi går ud i en kommune og skal have lov til at bygge, så er vi nødt til at have det finansielle helt på plads, inden vi kan gå i gang. Arbejdernes Landsbank kender os godt og er gode til at bistå og vejlede os i processen. De har god forståelse for, hvor komplekse vores projekter er, og for at de ikke skal give overskud. De forstår Levs værdier.”

Økonomisk styresystem til en stor forening

Landsformand Sytter Kristensen fremhæver også, at hun er meget glad for, at hun føler, at folkene fra Lev kender medarbejderne i Arbejdernes Landsbank godt. Ud over arbejdet med de mange faste ejendomme, der ligger spredt over hele landet, har Arbejdernes Landsbank også hjulpet foreningen med at udvikle et styresystem, så alle instanser i Lev kører økonomien ens.

”Styresystemet gør, at det er nemt at være kredskasserer i Lev. Det blev til i et samarbejde mellem Levs regnskabsfolk og Arbejdernes Landsbank. Det sikrer orden i de økonomiske anliggender, at alle i foreningen arbejder på samme måde med regnskaberne,” lyder det fra Sytter Kristensen.

Eksemplarisk samarbejde, når krisen kradser

En af de ting, Sytter Kristensen især roser Arbejdernes Landsbank for, er den naturlige og kontinuerlige dialog, der er omkring foreningens økonomi.

”De bringer tingene på banen på en meget naturlig måde, og vi er hele tiden i kontakt og drøfter, hvor vi kan forbedre økonomien, og hvad vi har brug for støtte til. Vi mødes i hvert fald en gang om året for at gennemgå Levs økonomi og diskutere, hvor der skal laves ændringer. Nu strammer tingene til her i krisen, og i den situation er det jo særligt godt at vide, man har en bank, hvis rådgivning man kan stole på.”

Fakta

LEV er organiseret med en regn­skabs­af­de­ling med en se­kre­ta­ri­ats­chef, der træffer økonomiske beslutninger omkring den daglige drift. Ved større beslutninger indkaldes for­ret­nings­ud­val­get, og ved de helt store lån er ho­ved­be­sty­rel­sen med.

Relaterede artikler