Rådgivning for andelsboligforeninger

Arbejdernes Landsbank har været med til at etablere mange andelsboligforeninger igennem årene. Det har i dag givet os stor viden og ekspertise inden for andelsboligforeningers økonomi og muligheder. Vi står altid til rådighed med rådgivning inden for alle økonomiske aspekter, uanset om det drejer sig om stiftelse, drift, vedligeholdelse eller lånemuligheder.

Samarbejdspartner for jeres andelsboligforening

Som foreningskunde i Arbejdernes Landsbank kan vi tilbyde attraktive indlånsrenter, gratis kurser for be­sty­rel­ses­med­lem­mer, personlig rådgivning, og vi deltager også gerne på et af jeres be­sty­rel­ses­mø­der.

Vi ønsker at være en naturlig sam­ar­bejds­part­ner for din an­dels­for­e­nings bestyrelse. Vi skal ikke forveksles med an­dels­for­e­nin­gens daglige administrator, men vi kan tages med på råd, hvis I f.eks. vil gennemføre nye projekter eller ønsker at optage et lån.

Kontakt et af vores bo­lig­for­e­nings­cen­tre

Vi har samlet alle vores spe­ci­a­lud­dan­ne­de an­dels­bo­li­g­rå­d­gi­ve­re i tre bo­lig­for­e­nings­cen­tre i de 3 største byer i Danmark. Her kan du møde en rådgiver, som er særligt fokuseret på andelsboliger og an­dels­bo­lig­for­e­nin­ger, så I får den bedst mulige rådgivning for jeres an­dels­bo­lig­for­e­ning.

Har du brug for råd og vejledning, så kontakt vores Bo­lig­for­e­nings­cen­ter:

Ring på tlf. 38 48 30 14

Bliv kunde i Arbejdernes Landsbank

I Arbejdernes Landsbank har vi i mange år sat særligt fokus på an­dels­bo­lig­om­rå­det, både på forenings- og an­dels­ha­ver­ni­veau.

Læs mere om jeres fordele som foreningskunde i Arbejdernes Landsbank, og hvordan vi kan hjælpe med alt fra stiftelse, lån, forbedringer og vejledning.

Dine fordele som foreningskunde

Hør mere om dine muligheder