Kundefordele for andelsboligforeninger

Arbejdernes Landsbank har lige fra start været med til at etablere mange andelsboligforeninger. Det har givet os en stor viden om netop den type boliger og de særlige lån og muligheder, der er i forbindelse med andelsboliger.

Rådgivning om foreningens økonomi

Vi har i mange år sat et ekstra stort fokus på an­dels­bo­lig­om­rå­det både på forenings- og an­dels­ha­ver­ni­veau.

Vores spe­ci­a­lud­dan­ne­de team af an­dels­bo­li­g­rå­d­gi­ve­re har et indgående kendskab til de specifikke forhold, der gælder for andelsboliger, og foreningernes økonomi ligger os meget på sinde.

Derfor går vi også altid foreningens økonomi grundigt igennem. Er det en sund andelsforening, giver vi den det, som vi kalder for en blåstempling.

Bliv foreningskunde

Som foreningskunde får du flere fordele:

  • Attraktive indlånsrenter
  • Tilbud om gratis kurser for be­sty­rel­ses­med­lem­mer
  • Formidling af realkreditlån til an­dels­bo­lig­for­e­nin­ger
  • Specialiseret spar­rings­part­ner tæt på jeres forening
  • Tilbud om gratis deltagelse af banken på foreningens be­sty­rel­ses­mø­der.

Blåstempling af jeres forening, betyder:

  • At I får indsigt i, om foreningens økonomi er sund.
  • I kan modtage eks­per­t­rå­d­giv­ning inden et evt. køb eller salg.
  • I lettere kan låne penge til forbedring og renovering i foreningen.
  • At foreningens andele oftere er lettere at sælge.
  • At I altid har mulighed for at få an­dels­bo­li­g­rå­d­giv­ning.

Produkter og services der letter det administrative arbejde

Som foreningskunde i Arbejdernes Landsbank tilbyder vi produkter såvel som digitale løsninger, der kan lette det administrative arbejde og driften i en an­dels­bo­lig­for­e­ning.

Vi opretter gerne en foreningskonto og NemKonto samt ser på løsninger inden for drifts­fi­nan­si­e­ring og lån, der kan muliggøre nye projekter i jeres forening.

Læs mere om Foreningskonto

Læs også