Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Coronakrisen vil betyde flere tvangsauktioner, men ikke lige med det samme

Coronakrisen vil betyde flere tvangsauktioner, men ikke lige med det samme

Friske tal fra Danmarks Statistik viser at der i april var 92 tvangsauktioner, når man tager højde for normale sæsonudsving. Det betyder, at der i årets første fire måneder har været 629 tvangsauktioner. Tallet er dog kunstigt lavt da domstolene har været nødsaget til at lukke ned, og derfor ikke har kunne behandle tvangsauktioner.

Niveauet af tvangsauktioner har dog lægget meget lavt det sidste år, og det helt naturligt da dansk økonomi op til coronaens indtog var bund solid med beskæftigelsesfremgang, stigende reallønninger og lave renter. Den cocktail medvirkede til at meget få måtte sende huset på tvangsauktion.

Coronakrisen har ramt dansk økonomi, og indtil videre har over 50.000 danskere meldt sig ledige. Ledigheden er braget op på meget kort tid, og når folk mister deres arbejde, har de naturligvis også sværere ved, at få deres økonomi til at hænge sammen. Flertallet af danskernes økonomier er heldigvis sunde, og de fleste har derfor også en opsparing, som de kan tære på i en periode. En nylig analyse fra Finans Danmark viser, at 2/3 af de danske familier ikke kommer i betalingsproblemer, selv i tilfælde af langvarig ledighed.

Det er desværre ikke alle der har en lige robust økonomi, og med det slag vi har fået til dansk økonomi, vil der også komme flere tvangsauktioner. Det vil dog tage tid. Næste termin skal først betales 30. juni, ligesom banker og realkreditinstitutter står klar med hjælpende hænder i form af fx henstand på betaling af terminen i lyset af den øjeblikkelige krise. Det kan i første omgang afbøde, at en ejendom kommer på tvangsauktion, da man er enig om at udskyde betalingen. Dernæst går der også en rum tid fra en boligejer kommer i såkaldt restance (opstår hvis man ikke kan betale terminen, og der ikke ydes henstand) til en ejendom bliver begæret på tvangsauktion. Det vil alt sammen betyde, at der går en rum tid, før vi kan se den aktuelle krise i antallet af tvangsauktioner.

Hvor kraftig stigningen bliver i antallet af tvangsauktioner, afhænger helt og holdent af, om den igangværende krise udvikler sig til en længerevarende en af slagsen. Jeg tror at krisen bliver kortvarig, da dansk økonomi ikke havde opbygget nogle synderlige ubalancer op til coronaens indtog, og det vil medføre at økonomien kommer hurtigere tilbage igen. Derfor forventer jeg heller ikke en eksplosion i antallet af tvangsauktioner. Efter Finanskrisen toppede antallet af tvangsauktioner i årene 2010-2012 med 400-500 tvangsauktioner om måneden. Der kommer vi ikke hen denne gang, men det vidner om hvad risikoen er, såfremt krisen bliver langvarigt.