Rentesatser

Rentesatser

Indlånsrentesatser pr. 6. februar 2023

Driftskonto

0,00 %

AL-FormueFlex-Foreninger - Indestående op til 500.000 kr.

0,50 %

AL-FormueFlex-Foreninger - Indestående over 500.000 kr

1,00 %