Foreninger med frivillig ledelse – sådan kan vi hjælpe jer

I Arbejdernes Landsbank har vi stor erfaring med at rådgive foreninger med frivillig ledelse – store som små. Vi ved, at der kan være stor forskel på den enkelte forenings bankbehov. Derfor tilbyder vi personlig rådgivning og en række fleksible bankløsninger til jer, der driver en forening på frivillig basis.

Hvad er en forening med frivillig ledelse?

Vi betragter en forening med frivillig ledelse som et fællesskab mellem flere personer, der står sammen om en fælles interesse. En forening med frivillig ledelse er drevet af frivillig arbejdskraft og har et CVR-nummer, et sæt vedtægter og en bestyrelse, som ikke modtager løn (honorarer er undtaget).

Sådan kan vi hjælpe jer

Be­sty­rel­ses­ar­bej­det i en forening er ofte forbundet med en del administrative opgaver. Derfor har vi udviklet nogle løsninger, der kan hjælpe jer med at administrere jeres forenings økonomi.

Som foreningskunde kan I få:

  • Personlig rådgivning om jeres forenings økonomi, fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der og de løsninger, der er er gode for lige netop jer.
  • En foreningskonto med de ydelser, I har brug for – bl.a. op til 3 brugeradgange til netbank og mobilbank.
  • Tilvalg af betalingskort så I ikke selv skal foretage udlæg på foreningens vegne. Vi tilbyder et Mastercard debit Business til foreninger.
  • En fordelagtig for­sik­rings­løs­ning hos Er­hvervs­sik­ring, der har et dybt kendskab til mange typer foreninger.
  • En lang række andre ydelser, som I kan tilvælge efter behov.
Kontakt os på 38 48 48 48 og hør mere

Har jeres forening lønnet ledelse?

Hvis jeres forenings ledelse er lønnet, tilbyder vi jer de samme løsninger som vores erhvervskunder – løsninger, der passer til jeres størrelse og økonomiske behov.