Legitimation fra foreninger

Arbejdernes Landsbank er – ligesom alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder.

Legitimation og oplysninger om forretningsomfang

Når en forening skal oprettes som kunde i banken er der en række forhold, foreningen skal give banken oplysning om.

Banken skal blandt andet vide, hvordan foreningen forventer for­ret­nings­om­fan­get med banken bliver på et ganske normalt år.

Foreningen bliver også bedt om at indlevere dokumentation til brug for legitimation af selve foreningen, og den eller de fysiske personer, der kan forpligte foreningen og i øvrigt træffe beslutninger med virkning for denne. Banken har en pligt til at opbevare en kopi af denne dokumentation.

Det fremgår af filerne nedenfor, hvilke specifikke oplysninger banken skal bruge.

Kravene gælder også nuværende kunder

Selvom foreningen har været kunde i banken gennem flere år, vil det løbende være nødvendigt at justere for­ret­nings­om­fan­get og sikre, at banken altid har den aktuelle dokumentation for foreningens tegnings- og kontrol forhold.

Banken vil derfor løbende bede om ajourføring af de oplysninger, foreningen afgav på op­ret­tel­ses­tids­punk­tet.

Foreningen skal desuden sørge for at orientere banken, når der sker ændringer i tegnings- og kontrol forhold, så banken altid har gyldig legitimation på alle teg­nings­be­ret­ti­ge­de.

Send dokumenter via en sikker forbindelse

Banken opfordrer til, at du sender legitimation og øvrige personlige dokumenter via en sikker forbindelse. Kontakt os for yderligere information.

Ring til os på 38 48 48 48