Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
2019 markerer stærkt eksportår trods sløj afslutning

2019 markerer stærkt eksportår trods sløj afslutning

10. februar 2020
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten overordnet set har vist gode takter gennem 2019. Vareeksporten ekskl. skibe, fly, brændsel mv. har været 8,3% større sammenlignet med 2018. Det markerer sig som den stærkeste eksportvækst i otte år. I december faldt eksporten dog med 3,0%, og de sidste måneder af 2019 har dermed budt på en nedadgående tendens.

Trods en sløj årsafslutning, så har 2019 budt på et imponerende eksportår for dansk økonomi. Det har kort og godt været stjernen og stået for det største bidrag til dansk vækst. På facaden er det egentlig paradoksalt, eftersom 2019 har budt på bulder og brag udenfor landets grænser med vækstnedgang og politiske risici som handelskrig og Brexit. Men bag facaden skyldes det, at vores eksport har et højt fokus på medicin og vindmøller, som er mindre følsomme for konjunkturnedgang og uro.

Eksporten af medicin ligger i varekategorien kemikalier og kemiske produkter, som i 2019 har været godt 19% større i forhold til 2018. Det er især eksport af medicin til USA, som er braget i vejret, og faktisk så meget, at USA nærmer sig Tyskland som vores aktuelt største eksportmarked. Maskiner som inkluderer vindmøller er ligeledes steget mærkbart med knap 12% i forhold til året før.

De overordnet set imponerende takter fra eksporten sker hånd i hånd med svage takter fra importen, særligt mod slutningen af året. Det bidrager til en positiv betalingsbalance, som lød på 15 mia. kr. i december. Det bringer det samlede betalingsbalanceoverskud, som er et udtryk for landets opsparing, for 2019 op på 185,5 mia. kr.

Netop de svage takter fra importen er dagens malurt i bægeret. Således faldt importen med 4,0% i december. Set over hele året har importen midlertidig været 3,5% højere end i 2018, men importen har særligt været for nedadgående gennem anden halvdel af 2019. Malurten kommer især af det ringe signal for den indenlandske efterspørgsel. Særligt når vi er begyndt et 2020, hvor vi forventer, at det bliver den indenlandske efterspørgsel ved privatforbruget, som vil holde gang i dansk vækst. Vi ser ganske positivt på udsigterne for dansk økonomi med fortsat fremgang, om end det bliver i et langsommere tempo. Blikket er fortsat rettet mod udenlandske tunge skyer, som har potentialet til at stikke en kæp i hjulet for dansk økonomi. For nok har vi en mindre konjunkturfølsom eksport, men som lille og åben økonomi vil vi blive ramt, hvis uvejret for alvor folder sig ud.