Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Boligejerne udviser høj betalingsevne

Boligejerne udviser høj betalingsevne

Morgenfriske tal fra Finans Danmark viser, at boligejerne har en restanceprocent på 0,13% i 4. kvartal 2021, hvilket er det laveste niveau siden 2007. Det betyder, at boligejerne som helhed mangler at betale 1,3 kr. for hver 1.000 kr. i ydelse, som de skal betale på realkreditlånet. Med andre ord betaler 99,87% af boligejerne altså deres realkredittermin til tiden. Tallene for restancerne fortæller, hvor stor en del af ydelsen på realkreditlånet i januar, som endnu ikke er betalt her 3 måneder efter.

Restanceprocenten er en my lavere end i forrige kvartal, som lød på 0,14%. For et år siden lød restanceprocenten på 0,16% og toppede senest i 2009 på 0,60%.

Boligejerne har den bedste betalingsevne i 14 år, og viser sig både solide og robuste. Igennem coronakrisen er betalingsevnen faktisk blevet forbedret, hvor man ellers kunne have frygtet det modsatte. Det er glædeligt, at betalingsevnen er i top blandt boligejerne, og vi forventer også, at det vil fortsætte i den kommende tid.

Der blæser dog også foranderlige vinde over boligmarkedet, da det er blevet dyrere at være boligejer. For eksisterende boligejere er det især de stigende energipriser, som presser budgetterne, mens også stigende priser på fødevarer sætter sit præg. Forbrugerpriserne har samlet set ramt det højeste siden 1985.

Det dyrere ejerskab af boligen som følge af markant højere energipriser giver en risiko for, at restancerne på sigt kan begynde at pege opad. Vi ser dog, at boligmarkedet og boligejerne generelt er robuste og modstandsdygtige, hvor selv ikke en coronakrise med periodevis eksploderende ledighed fik hverken boligmarked eller boligejernes betalingsevne til at vakle. Derudover vil mange boligejere skære andre steder i budgettet, før boligposten kommer i spil som sidste udvej og en eventuel påvirkning fra højere energipriser på tvangsauktionerne er dermed desuden betinget af længden af de højere energipriser. Vi er overordnet set ganske fortrøstningsfulde på boligmarkedets og boligejernes vegne og venter ingen markant stigning i restancerne, selvom det aktuelle omkostningsbillede er med til at vende pilen op.