Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Boligejernes realkreditgæld stiger 67 mia. på et år og slår ny rekord

Boligejernes realkreditgæld stiger 67 mia. på et år og slår ny rekord

30. juli 2021
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Finans Danmark viser, at boligejerne viser en decideret fremragende betalingsevne. Det er restancerne et tydeligt bevis på. Restancerne beskriver, hvor stor en del af ydelsen på realkreditlånet, der ikke bliver betalt, set for boligejerne under ét. Dagens tal dækker over terminsbetalingen i marts i år.

Restanceprocenten falder til 0,15%, hvilket er det laveste siden 2007. Det svarer til, at boligejerne mangler at betale 1,5 kr. for hver 1.000 kr. i ydelse, som de skal betale på deres realkreditlån. For et år siden lød restanceprocenten på 0,24% og toppede senest i 2009 under efterveerne fra finanskrisen på 0,60%.

Det her er et markant sundhedstegn fra boligmarkedet. Boligejerne er ekstremt solide betalere, og selv en coronakrise har ikke formået at få betalingsevnen til at vakle. Tværtimod har den blot vist endnu stærkere takter og er i dag mærkbart lavere end inden krisen. Med til fortællingen hører naturligvis, at der ikke ligefrem har været krise på boligmarkedet, men vi skal huske på, at beskæftigelsen faldt med 77.000 i begyndelsen af krisen, og mange derved mistede arbejdet for en tid. Set i det lys viser boligmarkedet og boligejerne en stor robusthed.

Den stærke betalingsevne hos boligejerne er en solstrålehistorie, som vi skal glæde os over. Manglende betaling på realkreditlånet kan være første skridt mod en tvangsauktion på et senere tidspunkt. Derfor ser vi med det lave restanceniveau heller den store risiko for, at krisen kommer til at medføre et øget omfang af tvangsauktioner. Tværtimod er tvangsauktionerne i øjeblikket på sit laveste i 14 år.

Den høje handelsaktivitet og stigende boligpriser på boligmarkedet er med til at dæmpe risikoen for restancer og tvangsauktioner, da boligen nemmere kan omsættes i fri handel, såfremt der skulle opstå problemer med betaling af terminen. Hertil vil mange boligejere først og fremmest forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der opstår udfordringer med terminen.