OverførselsService

OverførselsService

Som erhvervskunde hos Arbejdernes Landsbank har du mulighed for at tegne en aftale om OverførselsService. Denne serviceaftale er en omkostningseffektiv og velfungerende måde at håndtere overførsel af løn, ATP, A-skat, pension samt øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

OverførselsService kan også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger, eksempelvis skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende aconto-beløb og lignende.

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank kan du altid kontakte din erhvervsrådgiver for sparring eller hjælp til at oprette en OverførselsService-aftale.

Fordele ved OverførselsService

OverførselsService er en god løsning, når ind- og udbetalinger skal klares. Med denne serviceaftale reduceres din arbejdsbyrde, da alt sker i én arbejdsgang, frem for flere manuelle udbetalinger.

Det betyder også, at din virksomhed reducerer eller helt undgår indbetalings- og rykkergebyrer, og i den sammenhæng måske henter en rentegevinst, da betalingen falder på den sidste rettidige betalingsdag.

Med en OverførselsService-aftale har din virksomhed mulighed for at udbetale beløb direkte til modtagernes NemKonto. Når overførslen sker direkte via virksomhedens konto til modtagernes konto, er det ikke nødvendigt at kende kontonummeret på modtageren. I stedet skal I som afsender blot angive modtagers CPR-nummer, hvis overførslen er til en privatperson – eller et CVR-nummer, hvis I skal overføre et beløb til en anden virksomhed.

En anden fordel ved OverførselsService er, at oplysningen om udbetalinger kan afleveres indtil dagen før dispositionsdagen.

Ved konto-baserede overførsler via internettet er det kl. 12.00 bankdagen før dispositionsdagen. Ved NemKonto-baserede overførsler via internettet er det kl. 09.00.

Hvordan virker OverførselsService?

OverførselsService-aftalen sker direkte mellem Mastercard Payment Services og virksomheden via en datatransmission. For at kunne sende overførselsdata skal der indgås en dataleverandøraftale mellem virksomheden og Mastercard Payment Services. I denne sammenhæng har Mastercard Payment Services rollen som dataansvarlig.

Sammen med dig som betalingsafsender vedligeholder dit pengeinstitut aftalen om OverførselsService samt godkender beløbsoverførslerne. Mastercard Payment Services danner betalingsgrundlag i henhold til den indgåede aftale og har kontakten til dig som betalingsafsender eller dataleverandør.

Hvad er Mastercard Payment Services?

Mastercard Payment Services er et digitalt realtidsbetalingssystem, hvor det er muligt at betale regninger og fakturere digitalt.

I 2021 sluttede Mastercard Payment Services sig til Mastercard og sammen har de to organisationer en mission om at forbinde og drive en inkluderende og digital økonomi ved at gøre transaktioner sikre, enkle, smarte og tilgængelige.

Arbejdernes Landsbank erhvervscentre

Hos Arbejdernes Landsbank er der plads til alle, hvad end I er en større eller mindre virksomhed. Som erhvervsbank har vi en interesse i at skabe værdi for alle, og som erhvervskunde har du din egen personlige rådgiver. Når der er behov for møder, kan du vælge at holde møderne fysisk hos jer, i banken eller online. Vi er fleksible og forstår vigtigheden af løbende dialog og helhedsrådgivning.

Vi har seks erhvervscentre fordelt over landet, hvilket giver mulighed for personlig og lokal rådgivning, da vores rådgivere har kendskab til markedet og nærområdet. Du finder vores erhvervscentre i Aalborg, Glostrup, København V, Kolding, Odense og Åbyhøj.

Du får svar inden for 24 timer

Ønsker du at høre mere om dine muligheder som erhvervskunde hos Arbejdernes Landsbank, kan du udfylde vores kontaktformular – så vender vi tilbage til dig inden for 24 timer.
Få rådgivning om den bedste administrationsløsning for din virksomhed.

Book møde med rådgiver

 

Strømlinet finansiering

Betalingsservice

Med en BetalingsService-aftale har du som erhvervskunde mulighed for at tage fuld kontrol over indbetalingerne.

Leverandør-Service

Med en LeverandørService fra Mastercard Payment Services har din virksomhed mulighed for at automatisere opkrævninger.

Indbetalingskort

Indbetalingskort er for dig hvis virksomhed har behov for opkrævninger fra kunder, men selv ønsker at føre debitorkartotek.

Få personlig rådgivning om din virksomhed

Bliv kontaktet og lad os høre om din virksomhed og dine ønsker til et samarbejde.

Præsentation af virksomheden
Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Kun danske telefonnumre

Oplysninger om forretningen
Oplysninger om nuværende bank
Oplysninger om revision

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Arbejdernes Landsbank ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor ønsker vi oplysninger om godkendt revisor, fordi det signalerer, at virksomheden er professionel og har til hensigt at følge gældende lovgivning.

Godkend og send formular

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger på al-bank.dk/persondata.