OverførselsService

OverførselsService

Via Nets kan vi tilbyde dig en aftale om OverførselsService. Det er en billig og effektiv aftale om håndtering af overførsel af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

OverførselsService kan naturligvis også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger. Eksempler herpå kan være skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende a contobeløb og lignende.

Læs mere om OverførselsService.