Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Halvårsregnskab 2022

Halvårsregnskab 2022

23. august 2022
Gå til nyhedsoversigt

Bankens halvårsregnskab endte på 130 mio. kr. før skat, hvilket betegnes som “ikke tilfredsstillende”. Ligesom de fleste andre banker har Arbejdernes Landsbank i 1. halvår 2022 været ramt af uro på de finansielle markeder.

Som ansvarlig bank har vi investeret en god del af vores store obligationsbeholdning i sikre, korte obligationer. Her er kurserne faldet i takt med forårets rentestigninger, og det har påvirket regnskabet negativt med 258,3 mio. kr. og er den primære årsag til det ikke tilfredsstillende halvårsresultat.

Derimod har selve bankdriften ligget på et fint niveau. For eksempel er bankens udlån vokset med hele 7 pct. fra årets start.

Kundetilgang fortsætter

Kundetilgangen fortsætter på højt niveau med ca. 5.000 flere kunder dette halvår, så Arbejdernes Landsbank nu er meget tæt på 350.000 kunder og cementere positionen som landets sjettestørste bank.

”Vi fremstår som en attraktiv bank for mange danskere. Særligt mange boligkunder finder vej til os, og det er vi rigtig glade for. Kåringen som ”danskernes foretrukne bank” gør fortsat indtryk på mange, og det er en position, som vi arbejder målrettet på at leve op til og forsvare,” siger ordførende direktør Gert R. Jonassen.

Vi fastholder forventningerne

For resten af 2022 forventer vi et bedre halvår på kursreguleringsposten, fortsat god kundevækst og en sund udvikling i kundeaktiviteter. Derfor fastholder vi forventningerne til et årsresultat i niveauet 900- 1.100 mio. kr. før skat.

Øvrige fakta:

  • De faldende aktiemarkeder har også ramt kundernes depoter, som i gennemsnit har tabt 11,4 pct. i værdi i første halvår 2022.

  • 2022 er det første hele regnskabsår for den nye samlede ”Arbejdernes Landsbank Koncern”, der først fik selskab af Vestjysk Bank i juni 2021. Indtil 31.maj i 2021 indgik indtjeningen fra Vestjysk Bank i én linje som ”resultat af kapitalandele i associerede virksomheder” i resultatopgørelsen, mens Vestjysk Bank fra 1. juni 2021 indgår linje for linje. Denne ændring midt i regnskabsåret 2021 gør det vanskeligt at sammenligne 2022-poster i koncern-resultatopgørelsen med 2021-posterne.

  • Det er første halvårsregnskab med Claus Jensen fra Dansk Metal som AL-bestyrelsesformand.