Kort om Arbejdernes Landsbank

Kort om Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank er blandt de 6 største pengeinstitutter i Danmark. 

Vi er et aktieselskab, men vi er ikke børsnoteret. Bankens hovedaktionær er fagbevægelsen. Følgende organisationer besidder mere end 5 % af bankens aktier:

  • Dansk Metal
  • FOA – Fag og Arbejde
  • Fagligt Fælles Forbund 3F
  • HK/Danmark
  • Fødevareforbundet NNF. 

Der er desuden over 23.000 personlige aktionærer.

Kundegrundlaget i Arbejdernes Landsbank er private kunder, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt faglige organisationer og klubber.

I Arbejdernes Landsbank er der lidt over 1.200 ansatte.

Koncernen Arbejdernes Landsbank består udover banken også af dattervirksomhederne AL Finans (leasing og factoring) og Vestjysk Bank (fra juni 2021). 

Nøglepersoner

Bankens daglige ledelse består af en direktion på 5 personer og et antal direktører med ansvar for hvert deres forretningsområde.

Bankens bestyrelse udgøres af 12 medlemmer.

Historie 

Banken blev grundlagt i 1919 med det primære formål at sikre fagbevægelsens medlemmer i en konfliktsituation samt at tilbyde bedre og billigere lånemuligheder som et alternativ til pantelåneren. I løbet af årene har Arbejdernes Landsbank udviklet sig fra at være en udpræget arbejderbank til i dag at være et moderne, konkurrencedygtigt pengeinstitut, som servicerer alle typer af kunder. Vores mål er imidlertid det samme som ved åbningen: At lave forretninger, som sikrer gode trygge rammer for kunderne i både gode og mindre gode tider. Læs mere om bankens historie.

AL i tal

Få et sammendrag af bankens års- og halvårsresultater. Eller download bankens års- eller halvårsrapporter, risiko- eller solvensrapporter.