Kort om AL

Kort om AL

Arbejdernes Landsbank er blandt de ti største pengeinstitutter i Danmark. Vi har 70 filialer fordelt rundt om i hele landet.

Vi er et aktieselskab, men vi er ikke børsnoteret. Bankens hovedaktionær er fagbevægelsen. Følgende organisationer besidder mere end 5 % af bankens aktier:

  • Dansk Metal
  • FOA – Fag og Arbejde
  • Fagligt Fælles Forbund 3F
  • HK/Danmark
  • Fødevareforbundet NNF. 

Der er desuden over 22.000 personlige aktionærer.

Kundegrundlaget i Arbejdernes Landsbank er private kunder, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt faglige organisationer og klubber.

I banken er der lidt over 1000 ansatte.

Nøglepersoner

Bankens daglige ledelse består af en direktion på 2 personer og 13 direktører med ansvar for hvert deres forretningsområde.

Bankens bestyrelse udgøres af 12 medlemmer.

Historie 

Banken blev grundlagt i 1919 med det primære formål at sikre fagbevægelsens medlemmer i en konfliktsituation samt at tilbyde bedre og billigere lånemuligheder som et alternativ til pantelåneren. I løbet af årene har Arbejdernes Landsbank udviklet sig fra at være en udpræget arbejderbank til i dag at være et moderne, konkurrencedygtigt pengeinstitut, som servicerer alle typer af kunder. Vores mål er imidlertid det samme som ved åbningen: At lave forretninger, som sikrer gode trygge rammer for kunderne i både gode og mindre gode tider. Læs mere om bankens historie.

AL i tal

Få et sammendrag af bankens års- og halvårsresultater. Eller download bankens års- eller halvårsrapporter, risiko- eller solvensrapporter.