Tryghed med en formueplan

Tryghed med en formueplan

En Formueplan giver dig konkrete forslag til optimering af din formue.

Vi udarbejder en Formueplan, som tager afsæt i dine ønsker og behov. Den giver dig et overblik over din samlede formue, nu og i fremtiden.

Formueplanen gør det muligt 

  • at se på alle dine indkomst- og formueforhold i en samlet formuerådgivning.
  • at udarbejde en prognose af den forventede udvikling af formuen og de fremtidige forbrugsmuligheder ud fra dine ønsker.
  • at komme med konkrete optimeringsforslag til din formue.
  • at sætte fokus på den optimale nedsparingsrækkefølge af din samlede formue.

Med Formueplanen og din risikoprofil som udgangspunkt udarbejder vi et konkret investerings- og finansieringsforslag.

Eksempel på sammensætning af en formue