Private banking er relevant for flere familier

Private banking er blevet en efterspurgt vare i bankerne. Hos Arbejdernes Landsbank strømmer nye kunder til for at få en sparringspartner, der evner at favne hele familiens økonomi og lægge en plan, der rækker frem i tiden. En af familierne er et ægtepar fra Sønderjylland, der driver VVS-firma med 7 ansatte.

Private banking er blevet en populær løsning for flere

Det sker hver eneste vinter: Når kulden sætter ind, skal Danmark varmes op. Oliefyret, gasanlægget eller måske fjernvarmen skal for alvor på arbejde, og så sker det typisk, at der kommer brud på rør, knas i maskineriet eller noget helt tredje. Den slags skaber travlhed i VVS-branchen. Det ved man hos Kellmann VVS & Blik på Als.

De 7 ansatte har travlt i virksomheden, der har vokset sig noget større siden opstarten for 22 år siden.

”Vi arbejder rigtig mange timer, for det kræver det at være i branchen, men det har heldigvis udviklet sig i den rigtig retning,” fortæller 49-årige Jette Kellmann.

Hun driver firmaet med sin mand, 51-årige Frank Kellmann, og det har de gjort godt. Over årene har det været muligt både at spare lidt op og samtidig investere lidt. Blandt andet i den ejendom en god håndfuld kilometer øst for Sønderborg, hvorfra de i dag driver forretning.

Men det har samtidig været en udfordring for dem at skulle overskue både privatøkonomi og virk­som­hed­s­ø­ko­no­mi. Ikke mindst med tanke på pension langt ude i fremtiden, for hvordan kunne de sikre sig, at pengene rakte til se­ni­o­r­til­væ­rel­sen?

”Vi vidste ikke noget om at investere, og hvad vi skulle investere i, så vi passede egentlig bare godt på pengene. Men det var ikke den rigtige løsning bare at lade dem stå i banken, for det får man ingenting ud af,” siger 49-årige Jette Kellmann

Fik kigget hele økonomien igennem

Løsningen for dem blev en private banking-aftale med Arbejdernes Landsbank, der har været deres bank­for­bin­del­se i alle årene. Med aftalen blev de en del af et koncept, hvor der blev kigget mere hel­heds­o­ri­en­te­ret på deres økonomi.

De fik et overblik over, hvordan deres økonomi - både privat og er­hvervs­mæs­sigt - så ud, og der blev lavet en plan for, hvordan de gerne ville have deres økonomi til at udvikle sig frem mod pen­sio­ni­st­til­væ­rel­sen.

Her handlede det ikke mindst om at finde det rette skattemiljø for en veldrevet virksomhed som Kellmann VVS & Blik. Her kiggede parret og banken på både pension, frie midler og selskabets værdier.

”Man kan sige, at vi gør det, vi er gode til, nemlig VVS-arbejdet, og så gør banken det, som den er god til. Det har betydet rigtig meget for os at få kigget hele økonomien igennem, så vi er trygge og ved, at der er penge til pen­sio­ni­st­til­væ­rel­sen,” siger Jette Kellmann.

Parret har i dag primært opsparingen placeret i aktier og en smule obligationer. Samtidig er der lavet en plan for, hvordan parret er stillet i forhold til både forsikringer og arv.

Kontakt os og hør om mere om Private banking mulighederne

Formueplan er omdrejningspunkt

Private banking er blevet en populær løsning for formuende danskere, når det kommer til at sikre en helhedsløsning af de økonomiske forhold.

Der bliver stadig flere og flere danskere med en god sum penge på kistebunden. En opgørelse fra den schweiziske bank Credit Suisse viste, at der i 2019 var omtrent 237.000 danskere, der havde en formue på 1 mio. dollars eller mere.

Det er fire gange så mange som i 2010, og den slags giver travlhed hos private banking-rådgiverne. Det mærker man hos Arbejdernes Landsbank, hvor man kan blive private banking-kunde med en investerbar formue på 2,5 mio. kr. og derover.

”Vi oplever en stor interesse, og at antallet af kunder er klart stigende. Vi er relevant for mange, og ikke mindst det øgede fokus på investering og pen­sions­op­spa­ring betyder, at mange søger vores kompetencer,” fortæller private banking-chef i Arbejdernes Landsbank Henrik von der Ahé.

En af kerneydelserne i private banking-arbejdet i banken er at medvirke til at skabe et godt overblik over kundernes totaløkonomi ved hjælpe af en formueplan:

Det kan være, at man driver selskab ved siden af pri­va­tø­ko­no­mi­en, måske er der ejendomme i porteføljen, måske en solid ak­tie­be­hold­ning. Her er det væsentligt at se bredt på de økonomiske forhold og tænke både langsigtet og holistisk.

Det handler om tryghed og frihed

”Grundlæggende ligger det os på sinde at være med til at skabe tryghed for kunderne ved at give dem rådgivning og overblik over den samlede formue. Det gør vi med en formueplan,” siger Henrik von der Ahé.

Af formueplanen fremgår kundens totale indkomst- og formueforhold. Der bliver udarbejdet en prognose over den forventede udvikling af økonomien, og der bliver lavet konkrete forslag til optimering af formuen, og så bliver der tænkt langsigtet med fokus på den optimale neds­pa­rings­ræk­ke­føl­ge af den samlede plan.

“Det handler om at skabe en løsning, hvor der bliver skabt størst mulige frihedsgrader for kunderne. Både nu og her - og når man bliver pensioneret,” siger Henrik von der Ahé.

Når formuen skal gå i arv

Her hører det også med, at man ikke kender længden af livet. Derfor er rådgivning om arv og testamente også en stor del af private banking-afdelingens tilbud.

Her handler det ikke mindst om at have en plan for, hvad der skal ske med formuen, når man ikke er her længere.

“Det er ikke sikkert, at man får brugt sin formue selv, og så er det vigtigt, at der er lavet en ordentlig plan for, hvordan man ønsker at give formuen videre, og her er det målet at skabe mest værdi for kunden og arvingerne,” siger Henrik von der Ahé.

Hvad får du som private banking-kunde?
  • Stort og bedre indblik i egen økonomi efter 360 graders gennemgang
  • Stor indsigt i opsparings- og nedsparingsplan
  • Fra kompleksitet til enkelhed
  • Fra uvished til bevidsthed om potentiale og muligheder
  • Skatteoptimering på tværs af skattemiljøer
  • Værdiskabende rådgivning
  • Kontante fordele og besparelser
Læs mere om Private Banking

Kontakt mig

Bliv kontaktet og lad os høre om din virksomhed og dine ønsker til et samarbejde.

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.