Individuelle investeringsløsninger

Individuelle investeringsløsninger

Vores rådgivning er nøje planlagt i forhold til dine behov, ønsker og præferencer og en grundig dialog om forventede afkast og risiko.

Vi gør det sammen

Med AL-Investeringsservice får du aktiv sparring fra vores faste investeringskonsulenter med afsæt i investeringsstrategien, som vi udfærdiger i fællesskab. Investeringskonsulenterne følger op på dine investeringer og kommer med konkrete forslag til køb eller salg i forhold til strategien.

AL-Investeringsservice er involvering og løbende vurdering af dine investeringsmuligheder - vi kommer med idéerne, og du træffer beslutningerne.

Læs mere:

Vi gør det for dig

Med AL-FormueInvest overlader du den aktive pleje af din formue til banken, så du kan bruge tid og energi på dét, som er vigtigt for dig. Med afsæt i din investeringsprofil sammensætter vi rammerne for investering af din formue og sikrer dig den rigtige risikospredning.

Du ser værdi i at kunne følge med i udviklingen i dine investeringer, dog uden at skulle involvere dig i de enkelte investeringsbeslutninger, som banken tager sig af.

AL-FormueInvest tilbydes frie midler, pension, selskab og midler i virksomhedsordning.

Med AL-PuljeInvest ser du værdi i en simpel og overskuelig investeringspleje, som banken tager sig af. Lokal PuljeInvest er baseret på en konto, som underliggende er investeret i et miks af bankens fem puljer

  • Obligationer, kort horisont
  • Obligationer, lang horisont
  • Kreditobligationer
  • Aktier, Globale
  • Aktier, Danske

som matcher din investeringsprofil og sikrer en stor risikospredning. Afkast tilskrives én gang om året.

Lokal PuljeInvest tilbydes kun til pensionsmidler og børneopsparinger.