Legitimation fra erhvervskunder

Legitimation fra erhvervskunder

Legitimation og oplysninger om forretningsomfang

Alle nye kunder i Arbejdernes Landsbank bliver forud for kontooprettelse mv. bedt om at aflevere en række legitimationspapirer og besvare en række spørgsmål om kundens forventede forretningsomfang.


Det gør vi, fordi vi – ligesom alle andre pengeinstitutter – skal overholde reglerne i 'Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme' - også kaldet Hvidvaskloven. Loven forpligter banken til, at vi sikrer os identiteten på vores kunder, og at vi kender kundens forventede forretningsomfang og formål med henblik på at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter også banken til at opbevare kopi af legitimationen.

Kravene til legitimation afhænger af, om du er en privatperson, eller der er tale om en virksomhed.

Du kan i filerne nedenfor læse mere om, hvilke specifikke krav til dokumentation og oplysninger vi typisk stiller dig eller din virksomhed.

Legitimationskrav gælder også nuværende kunder

Selvom du har været kunde hos os i flere år, kan du godt blive bedt om at indlevere legitimation, det vil ske i de tilfælde, hvor banken ikke har det liggende.

Links til pdf-filer

Dokumentation Aktieselskaber

Dokumentation Anpartsselskaber

Dokumentation Enkeltmandsvirksomheder

Dokumentation Interessentskab

Dokumentation Kommanditselskab

Dokumentation Kommanditaktieselskab

Forretningsomfang Erhverv - alle typer

Folder fra Finansrådet - Husk legitimation