Nedjustering for dansk økonomi

Coronavirusen påvirker til stadighed dansk økonomi, og med flere restriktioner og høj smitte i starten af 2021, nedjusteres forventningerne til året. Læs mere »

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Vi nedjusterer vores prognose for dansk økonomi og forventer, at dansk BNP stiger med 2,1% i 2021. Tidligere ventede vi 3%, men en klemt afslutning på 2020 og start på 2021 med høj smitte og højt re­strik­tions­ni­veau betyder, at vi nu nedjusterer væk­st­ud­sig­ter­ne for dansk økonomi. For 2022 ser vi økonomien vokse med 3,5%.

Vi har i en periode barslet med en nedjustering, blandt andet afhængig af udviklingen i smitte og restriktioner, som desværre har vist sig fra sin negative side. I slutningen af 2020 så vi øget smitte og tilsvarende modsvar med en mærkbar stigning i re­strik­tio­ner­ne, mens vi i det nye år har været vidne til to forlængelser af re­strik­tio­ner­ne samt yderligere skærpelser, som bider på økonomien. I tillæg er usikkerheden indenfor den nære fremtid taget til som følge af den nye og mere smitsomme coronamutation, hvilket også risikerer at få negativ betydning for økonomien. Det er i samme åndedrag vigtigt at slå fast, at der langt fra er tale om samme dyk til økonomien, som i foråret sidste år. Økonomien står et helt andet og mere robust sted i dag, og vores generelle optimisme for økonomien lider ikke et knæk til trods for dagens nedjustering.

Det kan lyde voldsomt at skære næsten 1 procentpoint af væksten, hvilket det dybest set også er. Men vi skal huske på, at det skyldes dels en allerede overstået tid, og dels den nære fremtid. Så på den bare lidt længere bane ser vi derimod vækst­for­ud­sæt­nin­ger­ne som stærke for 2021, hvor vi forventer økonomien banke ganske markant frem med flere positive elementer, som tegner en lys fremtid. Derfor er vi midt i italesættelsen af en nedjustering stadig optimistiske omkring fremtiden, men årsvæksten for 2021 vil altså bære præg af den ærgerlige start på året. Samtidig ser vi ind i en rigtig stærk årsvækst for 2022.

Når vi ser igennem den hårde start på 2021, viser der sig et billede af stærke vækst­for­ud­sæt­nin­ger for den øvrige del af året. Det største element er vac­ci­neud­rul­nin­gen, som vil få coronaen til at løsne grebet om samfundet og derved få stor betydning i den brede økonomi.

Vi ser pri­vat­for­bru­get som den store vækstmotor, som på trods af en svag start på året vil vende kraftigt tilbage, da mange danskere har plads i budgettet til at bruge flere penge, og et nyt skud fra feriepengene er på vej. Vi har tidligere under coronakrisen set danskernes høje forbrugslyst, når mulighederne har budt sig, og samtidig er man generelt fortrøst­nings­fuld for egen økonomi, hvilket understøtter forbrugslysten. Vi forventer i tillæg ingen ny eksplosion i ledigheden, som vil holde hånden under en stor del af indkomsterne. Samtidig har formuerne haft et forrygende 2020, særligt med blikket rettet på boligmarkedet og indestående på bankkontoen. Den største hovedpine for dansk økonomi ser vi fortsat i eksporten, om end den klarer sig bedre end ventet. Hovedpinen fra eksporten som vækstbidrag til dansk økonomi kommer både af en globalt lavere vækst med vinterens smitte og restriktioner samt en øget dansk import som følge af den stærke indenlandske efterspørgsel senere på året, som vil trække nettoeksporten ned.

For 2022 opjusterer vi til 3,5% mod tidligere 3%, hvilket skyldes et øget potentiale for vækst. Efter et nyt økonomisk slag her i 1. kvartal i år, ser vi fornyet vækst gennem de resterende tre kvartaler i 2021, som vil levere stafetten videre til 2022 med et overhæng, som alt andet lige betyder højere vækstudsigter for næste år som helhed sammenlignet med 2021.

Prognosen leveres med større forsigtighed end normalt, da usikkerheden i øjeblikket er høj. Usikkerheden hænger blandt andet sammen med den store betydning for, at vac­ci­neud­rul­nin­gen bliver på skinnerne, samt i hvor lang tid det høje smitte- og re­strik­tions­ni­veau holder ved, hvor blandt andet en mutation kan eskalere på kort tid og påvirke de økonomiske forhold. Endelig har vi endnu ikke fået tal for 4. kvartal sidste år, hvilket betyder, at vi ikke kender niveauet for, hvordan 2021 i bund og grund er startet. Vores forventning er, at 4. kvartal har budt på nogenlunde flad vækst, hvilket betyder, at BNP i 2020 samlet set er gået tilbage med knap 4%, såfremt det holder stik.

Vi forventer ikke, at hverken det aktuelle fald eller den efterfølgende stigning til­nær­mel­ses­vist kommer til at kunne måle sig med forårets bevægelser i dansk økonomi. 2020 bød således på historiske udsving i den økonomiske aktivitet med fald i 2. kvartal på 7,1%, mens BNP steg med 5,2% i 3. kvartal. Det er begge rekorder, hvad angår fald og stigning.

Relaterede artikler