Juni bød på 164 konkurser

Vi forventer ingen eksplosion i antallet af konkurser.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 164 konkurser i juni i aktive virksomheder herhjemme, når vi tager højde for normale sæsonudsving. Det er blot 7 flere konkurser end i maj, som bød på 157 konkurser. Med aktive virksomheder menes virksomheder med ansatte eller med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Med dagens tal fortsætter det meget lave antal konkurser, som krisen indtil videre har budt på. De første seks måneder af året har således i gennemsnit budt på 180 konkurser i de aktive virksomheder.

Coronakrisens meget dybe, men korterevarende karakter, gør, at flere virksomheder kan holde skruen i vandet og undgå en konkurs, hvortil der kommer massive politiske tiltag i form af blandt andet kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger og lik­vi­di­tet­stil­tag, som har hjulpet udsatte virksomheder.

Vi forventer, at der vil komme en stigning i antallet af konkurser, når vi ser længere ud i fremtiden i takt med, at genåbningen er på skinner og diverse hjælpepakker bliver udfaset. Det er da også nødvendigt, at hverdagen vender tilbage for virksomhederne, selvom det vil give flere konkurser, da det i bund og grund handler om at få mar­keds­dyna­mi­k­ken tilbage for virksomhederne.

Vi forventer dog ikke, at der vil være tale om nogen eksplosion i antallet af konkurser, når vi kan se, at genopretningen buldrer løs i takt med genåbning og vac­ci­neud­rul­ning, hvilket samtidig har sendt er­hverv­stil­li­den op på det højeste niveau i næsten tre år, og det gør os altså ganske fortrøst­nings­ful­de i forhold til antallet af konkurser fremadrettet.

Relaterede artikler