Forbrugertilliden rammer det højeste i 38 måneder

Forbrugerne tår i dag med en stor økonomisk selvtillid.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Dyre cigaretter trækker priserne op, mens billig benzin trækker ned

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­til­li­den stiger i september til 8,2 fra 4,4 i august. For­bru­ger­til­li­den er nu steget i tre måneder i træk, og det betyder, at den aktuelt befinder sig på sit højeste siden juli 2018. Inden krisen ramte, var for­bru­ger­til­li­den på omkring 4, og var knap nede og runde -12 i begyndelsen af coronakrisen.

For­bru­ger­til­li­den rammer sit højeste i 38 måneder, og vi skal ikke led længe efter baggrunden. Økonomien oplever i øjeblikket utrolig stærk vækst, jobsikkerheden er høj, ar­bejds­løs­he­den daler, og så har cor­o­na­pan­de­mi­en i høj grad lettet grebet om samfundet og forbrugernes virkelig.

Forbrugerne er vendt på en tallerken i forhold til sidste år. De står i dag med en stor økonomisk selvtillid, bruger bunkevis af penge, og så har de desuden rigelig med penge at forbruge af rundt regnet 1 billion kroner på bankkontoen. Det er især forbrugerne, som står for de store bevægelser i dansk økonomi i øjeblikket, og dagens tillidstal bekræfter det billede med syvtommersøm.

Den stærke for­bru­ger­til­lid stiger aktuelt både fra synet på egen økonomi og Danmarks økonomi. Gennem krisen har tilliden især været holdt oppe af danskernes syn på egen økonomi, som i bund og grund har været bundrobust gennem hele krisen. Således har forbrugerne ikke for alvor været påvirkede af coronakrisen på opfattelsen af egen økonomi. Det er bestemt positivt, da det understøtter pri­vat­for­bru­get. Netop pri­vat­for­bru­get bærer på en nøglerolle økonomiens vej ud af krisen. Vi forventer, at pri­vat­for­bru­get fortsat kommer til at skyde med høj fart. For­ud­sæt­nin­ger­ne er gode, og forbrugssulten virker fortsat ganske intakt.

Forbrugernes syn Danmarks økonomiske situation er steget kraftigt på det seneste, efter den led et mærkbart knæk under coronakrisen. Og den bidrager nu til at løfte forbrugernes tillid til det højeste siden 2018. Forbrugernes bedre vurdering af den danske økonomiske situation kommer i forlængelse af, den økonomiske aktivitet i dag samlet er højere end før krisen, mens også beskæftigelsen er braget i vejret. De seneste tal viser, at der gennem de seneste fire måneder er kommet 83.000 flere i beskæftigelse, og der er i dag rekordmange i arbejde i Danmark. Det smitter helt naturligt af på forbrugernes humør og vurderingen af Danmarks samlede økonomi.

Relaterede artikler