Færre tvangsauktioner i juli - 2021 har sat kursen mod det laveste i 14 år

I juli blev der bekendtgjort 105 tvangsauktioner

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ny politisk aftale skal sparke gang i privatforbruget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i juli blev bekendtgjort 105 tvangs­auk­tio­ner, når der tages højde for sæson. Det er et fald i forhold til juni, som bød på 123. Det danske boligmarked er generelt præget af et meget lavt omfang af tvangs­auk­tio­ner i denne tid.

Sammenlagt har årets første syv måneder i 2021 budt på 906 tvangs­auk­tio­ner. Vi skal helt tilbage til 2007 for at finde et lavere antal i samme periode. Sidste år bød på 1.215 tvangs­auk­tio­ner i årets første syv måneder, mens 1.235 boliger endte på tvang sidste år i samme periode. Senest tvangs­auk­tio­ner­ne toppede var i 2010 ovenpå finanskrisen, hvor de første syv måneders tvangs­auk­tio­ner lød på mere end 3.000.

Med de her tal har 2021 indstillet kursen mod det laveste antal af tvangs­auk­tio­ner i 14 år. Det lave omfang af tvangs­auk­tio­ner skyldes, at boligmarkedet har været flyvende og boligerne let omsættelige, og samtidig har boligejerne og dansk økonomi det faktisk i bund og grund rigtig godt til trods for corona. Boligmarkedet viser robusthedstegn, og det vidner de her tal også om. Vi kan desuden se, at de danske boligejere aktuelt viser stærk betalingsevne på deres boliglån i øjeblikket, og derfor forventer vi heller ikke en større stigning i tvangs­auk­tio­ner­ne som efterskælv af coronakrisen, som vi så det ovenpå finanskrisen.

Geografisk er antallet af tvangs­auk­tio­ner lavere over hele landet sammenlignet med sidste år. Således ligger omfanget betragteligt lavere indenfor samtlige regioner. De største relative fald er imidlertid at finde øst for Storebælt, hvor tvangs­auk­tio­ner­ne i Region Hovedstaden og Region Sjælland er faldet med -51%% og -42% sammenlignet med sidste år fra januar til juli. Mindst - men stadig meget - er Region Midtjylland med et fald på -15% i forhold til sidste år. Region Syddanmark og Region Nordjylland med fald på henholdsvis -30% og -20%.

Det lave omfang af tvangs­auk­tio­ner og den stærke betalingsevne hos boligejerne er en sol­strå­le­hi­sto­rie. Det er en ulykkelig begivenhed at komme i be­ta­lings­pro­ble­mer på boliglånet, som i sidste ende kan betyde en tvangsauktion, og derfor er det glædeligt, at det alene sker i et yderst begrænset omfang. Den høje han­del­sak­ti­vi­tet og stigende boligpriser på boligmarkedet er med til at dæmpe risikoen for restancer og tvangs­auk­tio­ner, da boligen nemmere kan omsættes i fri handel, såfremt der skulle opstå problemer med betaling af terminen. Hertil vil mange boligejere først og fremmest forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der opstår udfordringer med terminen.

Relaterede artikler