Stabil stigning i detailsalget i 2019 - højere i 10 af 12 måneder

Den stabile stigning i detailsalget tegner ganske fornuftigt for privatforbruget.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Børnefamilien sparer over 5.000 kr. på lav inflation

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med 0,5% fra november til december. Faldet i december er dog ikke usædvanligt, blandt andet som følge af indtoget af Black Friday, som fremrykker en del af forbruget til november.

Sammenligner vi med december året før, så er der tale om et større julesalg i 2019, og det højere julesalg i december er ikke en enlig svale. Ser vi på alle årets måneder, er der en klar tendens til et stabilt højere detailsalg, som lå højere i 10 ud af årets 12 måneder i 2019 sammenlignet med 2018. Set over året som helhed, lå detailsalget i 2019 0,7% højere end året før. Der er således tale om en moderat, men alligevel stabil stigning i detailsalget.

Den stabile stigning i detailsalget tegner ganske fornuftigt for pri­vat­for­bru­get, som vi også sætter vores lid til, når det kommer til dansk økonomi i den kommende tid. Forbrugerne står med de bedste kort på hånden i lang tid. Beskæftigelsen er rekordhøj, der opleves pæn re­al­løn­frem­gang, og så frigiver de historisk lave renter penge til forbrug. Der er dog på ingen måde tale om, at danskerne har kastet sig ud i en decideret forbrugsfest. Det er vi kort og godt blevet for mådeholdne til. En stigning på under 1% i detailsalget i 2019 blegner da også en hel del, hvis vi kaster blikket tilbage på midten af 00’erne, hvor detailsalget steg næsten 5% flere år i træk. Forbrugerne har i dette opsving haft stort fokus på opsparing og nedbringelse af gæld fremfor at forbruge over evne.

Det er væsentligt at nævne, at der i detailsalget ikke er medtaget nethandel på udenlandske hjemmesider. Det må derfor formodes, at de­tailsalgstal­le­ne undervurderer den faktiske stigning i danskernes forbrug.

Pri­vat­for­bru­get bliver vækstmotoren i dansk økonomi

De danske forbrugere står med gode kort på hånden i 2020, og vi forventer, at pri­vat­for­bru­get bliver den primære vækstfaktor i dansk økonomi. Og efter mange års konsolidering er der rum til at øge pri­vat­for­bru­get.

Beskæftigelsen er rekordhøj, og vi forventer at se yderligere en be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning på 20.000. Samtidig oplever danskerne at have flere penge mellem hænderne med pæn fremgang i reallønnen. I 2019 faldt renterne markant, og det vil fungere som en vi­ta­mi­nind­sprøjt­ning til danskernes forbrug. På den ene side oplever boligejerne klækkelige ren­te­be­spa­rel­ser, som har potentialet til at give forbruget medvind, og på den anden side har nogle lånt op i friværdien, som til en vis grad vil materialisere sig i et øget forbrug.

Alt er dog ikke lutter fryd og gammen, og vi står i en vækstmæssig ringere og mere risikofyldt situation end for blot nogle får år tilbage. Væksttempoet er droslet ned, og samtidig hænger udenlandske politiske tåger som tunge skyer over Danmark. Både handelskrig og et aftaleløst Brexit har potentiale til at stikke en kæp i hjulet for dansk økonomi. Hvis risikoen for alvor folder sig ud, kan det resultere i be­skæf­ti­gel­ses­til­ba­ge­gang og generelt lavere dansk forbrugslyst.

Relaterede artikler