Udbuddet af boliger fortsætter nedad – vi står i dag i sælgers marked

Boligudbuddet fortsat skrumper ind for alle boligtyper.

Laveste boligudbud i 14 år - udbuddet af boliger fortsatte ned i juni

Udbuddet af boliger fortsætter nedad – vi står i dag i sælgers marked

Morgenfriske tal fra Finans Danmark viser, at boligudbuddet fortsat skrumper ind for alle boligtyper. Udbuddet af huse var 3,92 procent lavere ved udgangen af november end blot en måned tidligere, for lejligheder var udbuddet faldet med 6,73 procent i samme periode.

Dagens tal viser også, at når vi ser over det sidste år, har boligmarkedet i den grad været inde i periode med voldsom aktivitet. Sammenligner vi med samme tid sidste år, er en femtedel af husene og en fjerdedel af lejlighederne i dag fjernet fra markedet. Vi skal helt tilbage til 2006, for at finde et lige så lavt udbud af huse, og ser vi mod lej­lig­heds­mar­ke­det, har der aldrig været så få lejligheder til salg.

Det lave udbud betyder, at vi i dag står i sælgers marked. Det har givet boligpriserne luft under vingerne, og ser vi på udbudspriserne sættes huse 5,3 procent dyrere til salg end samme tid sidste år, mens lejlighederne nu sættes til salg for 6,7 procent mere end samme tid sidste år.

Det er gået stærkt på boligmarkedet det sidste år, hvor han­del­sak­ti­vi­te­ten har været høj, og priserne er steget mærkbart. Den udvikling skyldes, at det i forvejen gik godt på boligmarkedet. Danmark havde i flere år haft stigende beskæftigelse og lønninger, og det havde kombineret med rentefald skabt de helt rigtige betingelser for fremgangen. De gode takter på boligmarkedet er fortsat på trods af krisen, og det har kunne lade sig gøre, fordi krisen har ramt meget skævt. Store dele af boligmarkedet kernetropper, er derved ikke blevet ramt direkte af krisens effekter, og derfor ser vi også, at boligmarkedet har kunne fortsætte sin fremgang.

Det går i vores optik for stærkt på boligmarkedet i øjeblikket med pris­stig­nin­ger­ne på 5,3 procent og 7,3 procent det seneste år på huse og lejligheder. Og netop det ekstremt lave og fortsat faldende udbud resulterer i prisstigninger, som ikke helt flugter med den aktuelle økonomiske virkelighed. Selvom der har været plads til stigning i priserne, der langt fra har sendt boligbyrderne på himmelflugt, så ser vi ikke grundlag for, at priserne hverken kan eller skal fortsætte med samme stig­nings­tak­ter. Vi forventer derfor, at en hel del af farten vil aftage på boligmarkedet, og kun svagt stigende priser for huse næste år, og en mere flad udvikling for lejligheder.

4 ud af 10 sommerhuse er forsvundet

Udbuddet af sommerhuse er over den sidste måned faldet med 9 procent, og derved er 4 ud af 10 sommerhuse forsvundet fra markedet over det sidste år. Den rivende udvikling betyder, at vi skal helt tilbage til 2006 for sidste at have set et så lavt udbud på som­mer­hus­mar­ke­det.

Generel realøkonomisk fremgang, lave renter, lempeligere udlejnings- og låneregler havde sørget for et som­mer­hus­mar­ked, der i forvejen var i fremgang. Coronakrisen betød endvidere, at udsigten til ferie i udlandet blev mindre, og det gav mange danskere med som­mer­hus­drøm­me det sidste skub til at købe et sommerhus.

Som­mer­huspri­ser­ne ligger derved 11,1 procent højere end samme tid sidste år, og med den udvikling in mente ser vi heller ikke som­mer­huspri­ser­ne stige meget mere herfra, blandt andet fordi vi forventer at han­del­sak­ti­vi­te­ten vil komme ned i gear de kommende måneder.

Relaterede artikler