Handelsrekord på boligmarkedet i maj

Det er kort og godt en ny handelsrekord i statistikkens levetid, som går knap 10 tilbage.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Boligkøberne har færre boliger at vælge mellem

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Boligsiden viser, at der blev købt og solgt 8.682 boliger i maj. Det er kort og godt en ny handelsrekord i statistikkens levetid, som går knap 10 tilbage. Skeler vi til øvrige og længerevarende statistikker, så tegner den aktuelle han­del­sak­ti­vi­tet sig desuden som den højeste i endnu længere tid og kan konkurrere med den heftige aktivitet op mod finanskrisen.

Efter et par stille måneder er der tale om et helt vanvittigt comeback på boligmarkedet med en han­del­sak­ti­vi­tet, som mildest talt brager i vejret. Det kan virke paradoksalt, at boligmarkedet buldrer derudad, alt imens vi står midt i en krise af historiske dimensioner. Men en del af forklaringen skal findes i de mange udskudte boligdrømme, hvor smit­tespred­ning og nedlukning resulterede i nogle gevaldige udfordringer med at komme ud og se på bolig i marts og april. Det er en stor del af de drømme, som udleves nu. Ved coronakrisens begyndelse nævnte vi, at der i mange tilfælde var tale om boligdrømme på pause, og ikke boligdrømme som blev slukket permanent.

Ser vi på de enkelte boligtyper, så blev der i maj købt og solgt 4.992 huse, som er næsten 40% flere end i april og ny månedsrekord i statistikken. For ejer­lej­lig­he­der lød antallet af handler på 1.558. Det svarer til en stigning på godt 43%, men der er dog her ikke tale om ny rekord. Som­mer­hus­hand­len endte på 2.132 i maj, som med længder er det højeste salg i statistikkens historie.

Vi forventer ikke, at det høje boligsalg fortsætter i en rum tid endnu, men i stedet at den indenfor det kommende kvartals tid drosler ned for at stabilisere sig på et lavere niveau end inden krisen. Det skyldes ikke mindst, at vi ser den store appetit efter boliger som et delvist resultat af, at det var sværere at handle bolig i de foregående måneder. Ser vi på det undersalg, som marts og april bød på sammenlignet med et mere normalt aktivitetsleje, så har det efterfølgende oversalg i maj og juni indhentet det. Maj og juni har medvirket til at tilfredsstille den ophobede sult, som blev oparbejdet i marts og april. Derfor ser vi også den eksisterende stikflamme på boligmarkedet langsomt ebbe ud over den kommende tid.

Ser vi på boligkøberne som helhed, så står de i dag med ringere forudsætninger, end før krisen ramte. Ledigheden er foreløbig steget med knap 43.000 personer, og samtidig er mange fortsat hjemme på løn­kom­pen­sa­tion og en iboende økonomisk usikker fremtid. Vi forventer, at ledigheden kommer til at stige yderligere herfra, og det vil også koste på bo­li­g­ef­ter­spørgs­len. Samtidig er renterne i dag højere end før krisen. Godt nok er renterne faldet efter den markante stigning i marts, men niveauet er fortsat en anelse højere end før krisen, så det er ikke her, at boligkøberne skal finde den større købekraft lige nu. Derfor forventer vi alt i alt, at boligmarkedet går en tid i møde med en lavere han­del­sak­ti­vi­tet end i de aktuelle måneder.

På trods af han­dels­re­kor­der ændrer vi ikke en tomme på vores prognoser for boligmarkedet. Vi forventer uændret, at vi går en tid i møde, hvor priserne skal en anelse ned. Når det er sagt, er der alene tale om yderst moderate prisfald, som slet ikke kan måle sig med det, som vi så ovenpå finanskrisen. Boligmarkedet er robust og i langt bedre balance, hvilket reducerer coronakrisens slag til boligmarkedet. Set over året som helhed forventer vi, at huspriserne falder med -3%, mens vi for lejligheder og sommerhuse ser, at priserne kommer ned med -5% sammenlignet med årets indgang. Det er ganske moderate fald i lyset af den dybe krise og intet sammenlignet med finanskrisen. Vi er til trods for de aktuelle sløje nøgletal i bund og grund fortrøst­nings­ful­de for boligmarkedet, som står godt rustet til den aktuelle modvind i økonomien. Foreløbig er priserne de seneste tre måneder faldet med -1,5% på huse, når vi renser for sæson. For lejligheder er priserne -1,8% lavere, mens det for sommerhuse er -3,8% lavere. Selvom vi alene forventer moderat tilbagegang for boligmarkedet, så er det dog naivt helt at udelukke risikoen for en større tilbagegang. Ændrer krisen karakter og bliver langvarig, taler vi også om en væsentlig mere negativ historie for boligmarkedet, end hvad vores hovedscenarie tilsiger.

Som­mer­hus­mar­ked i rivende fart

Handlen med sommerhuse er stukket helt af med en han­del­sak­ti­vi­tet på 2.132. Der er en stigning på 63% i forhold til april, som i forvejen var høj. Det høje sommerhussalg ser vi komme på baggrund af, at danskerne har fået en langt større appetit på at holde ferie i Danmark, hvilket har fået markant mere næring af coronakrisen. Og helt nøgternt har den appetit ramt med en perfekt timing her et par måneder før, som­mer­hus­sæ­so­nen for alvor går i gang. Alt er dog ikke fryd og gammen for som­mer­hus­mar­ke­det, eftersom vi samtidig kan observere en underliggende tilbagegang på priserne til trods for den store appetit. Vi ser hertil ikke det høje salgstal fortsætte, når vi kommer i gang med sommerferien og efter ferien.

Vi forventer, at den aktuelle som­mer­hu­seu­fori får en ende indenfor den nærmeste fremtid. Som­mer­hus­mar­ke­det vil unægtelig skulle affinde som med den økonomiske virkelighed, som er ændret i forbindelse med krisen, som har budt på højere ledighed og lidt lavere priser på helårsboliger. Samtidig vil timingen af sommerhuskøbet på et tidspunkt også blive udfordret, i og med den førstkommende sommer aktuelt også bidrager til den glubende appetit efter sommerhuse. Senere på året ser vi appetitten efter sommerhuse vende tilbage men på et lavere niveau end i dag, og for året som helhed forventer vi, at som­mer­huspri­ser­ne falder med omkring -5%.

Relaterede artikler