Vi støtter fusionen mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse

Vi ændrer indlånsrenten til -0,60 %

Arbejdernes Landsbank ejer i dag 32,4 % af aktierne i Vestjysk Bank (VB) og 5,2 % af aktierne i Den Jyske Sparekasse (DJS). De to banker – VB og DJS – har den 26. november 2020 meddelt, at de ønsker at indgå en fusion med VB som fortsættende institut.

Arbejdernes Landsbank støtter dette og har i forbindelse med den kommende fusion givet et for­håndstilsagn om at støtte fusionen, og ved samme lejlighed at købe op af de nye VB-aktier, således at Arbejdernes Landsbanks ejerandel af den fusionerede bank efterfølgende er på 32,4%, hvilket er lig med den nuværende ejerandel, som Arbejdernes Landsbank har af Vestjysk Bank.

 For yderligere information:

  • Ordførende direktør Gert R. Jonassen på tlf. 38 48 50 01 eller grj@al-bank.dk
  • Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Peter Froulund på tlf. 29 20 26 48 eller froulund@al-bank.dk

Relaterede artikler