Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar og schweizerfranc. 


Onsdag den 13. november 2018

 • Danmark
          Ultimo 2017       13.11.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Rente 10-årig statsobligation       0,47%       0,35%       0,50-0,75%       1,00-1,25%
  6 mdr's Cita        -0,49%       -0,49%       -0,50 - -0,40%       -0,35 - -0,25%
  30-årig realkreditrente*       -       2,07%       2,05-2,25%       2,35-2,60%
  F3 (juli 2021)*       -       -0,17%       -0,10 - 0,00%       0,10 - 0,20%
  F5 (juli 2023)*        -       0,229%        0,30-0,40%        0,50-0,60% 
  DKK pr. 100 EUR         744,49       746,14       745-746       745-746
  DKK pr. 100 USD       620,77       662,47       630-660      

  595-620

  DKK pr. 100 SEK              72,88       73,00-75,00        76,80-78,40 
  DKK pr. 100 NOK        -        78,11       79,00-81,00        81,00-82,75 

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån. 

  Seneste prognoseændring (pr. 13/11 2018) 

  Skønnet på DKK pr. USD er tilpasset vores ændrede prognose for USD pr. EUR.  

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk rente i intervallet 0,50-0,75% og 1,00-1,25% på 12 mdr's sigt. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for Euroland, så derfor henviser vi til prognosen for Euroland for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2017       13.11.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (REFI-renten)       0,00%       0,00%       0,00%       0,00%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       0,43%       0,39%       0,40 - 0,65%       1,00-1,25%
  USD pr. 100 EUR       124,17       112,67       113-118       120-125
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 13/11 2018)

  Skønnet på USD pr. EUR blev ført tilbage til intervallet 113-118 på 3 mdr’s sigt mod før 115-120. Svært at se, hvad der skal styrke euro på kort sigt.

  Kommentar til prognosen

  For 2018 forventer vi en BNP-vækst i eurozonen på 1,8-2,0% aftagende til omkring 1,8% i 2019. 

  Inflationen ligger nu lidt over ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%, især trukket op af stigende energipriser. Derimod ligger kerneinflationen (som er uden fødevarer og energi) fortsat væsentligt under målsætningen. Forventningen er, at inflationen vil svinge omkring de 2% de kommende måneder, mens kerneinflationen langsomt vil sige.

  ECB’s ledende udlånsrente om 3 og 12 måneder ventes at være 0,00%. ECB halverer deres QE-opkøb til 15 mia. euro pr. måned gennem oktober til december, hvorefter opkøbene indstilles. ECB har selv meldt ud, at de ikke rører ved deres ledende rentesatser på denne side af sommeren 2019. Vi forventer, at den første renteforhøjelse kan komme i september 2019 i form af en forhøjelse af deres indlånsrente med 10 bp. til -0,30%. 

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 0,40-0,65%, stigende til intervallet 1,00-1,25% på 12 mdr's horisont, trukket op af let stigende inflation og begyndende stramning af ECB's pengepolitik. 

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 113-118, mens EUR forventes let styrket på 12 mdr's sigt til intervallet 120-125, fordi ECB til den tid har påbegyndt renteforhøjelser. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned. 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen kan overraske både op og ned, hvilket vil give en anden renteudvikling end skitseret ovenfor. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. På det seneste er oliepriserne begyndt at falde igen, og hvis det fortsætter, vil inflationen falde mere end ventet. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2017       13.11.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       1,25-1,50%       2,00-2,25%       2,25-2,50%       2,75-3,00%
  Rente 10-årig statsobligation       2,41%       3,16%       3,10-3,35%       3,50-3,75%
  USD pr. 100 EUR       120,09       112,67       113-118       120-125

  Seneste prognoseændring (13/11 2018) 

  Skønnet på den 10-årige amerikanske statsrente hæves med 10 bp. til intervallet 3,10-3,35% på 3 mdr’s sigt, da rentepilen forventes at pege op, når/hvis der falder mere ro over nogle af de aktuelle usikkerheder, ligesom 3% synes at være en meget stærk bund.

  Skønnet på USD pr. EUR blev ført tilbage til intervallet 113-118 på 3 mdr’s sigt mod før 115-120. Svært at se, hvad der skal styrke euro på kort sigt.

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at USAs økonomi fortsætter de seneste års økonomiske fremgang. I 2018 ventes BNP at vokse med 3% mod 2,3% i 2017, stimuleret af skattelettelser. I 2019 forventes væksttempoet dæmpet lidt til omkring 2,25-2,50% på grund af et højere renteniveau og aftagende stimulans fra skattelettelserne. Arbejdsløsheden vil falde yderligere i langsomt tempo, og det stramme arbejdsmarked giver risiko for, at lønstigningstakten vil tage yderligere til og trække inflationen med op.  

  Inflationen forventes at ligge omkring Feds 2% target, målt med kerne-PCE, de kommende måneder.

  Fed forventes at hæve den pengepolitiske rente næste gang på deres rentemøde til december og derefter 3 gange gennem 2019 begrundet i tiltagende lønstigningstakt og stigende inflation. Det betyder en pengepolitisk rente på 2,25-2,50% på 3 mdr's horisont, stigende til 2,75-3,00% på 12 mdr's sigt. Fordelingen af de 3 renteforhøjelser gennem 2019 afgøres af den løbende strøm af økonomiske nøgletal.Fed har videre signaleret, at renten hæves en sidste gang i 2020 til 3,25-3,50%, hvorefter de går på hold. Vi vurderer samtidig, at stramningstempoet bliver sat ned, når renten er hævet til 3%, som Fed selv vurderer som det neutrale niveau i forhold til væksten.

  Fed har påbegyndt sin gradvise reduktion af sin enorme obligationsbeholdning, som foregår uden de store konsekvenser for finansmarkedet.

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 3,10-3,35% og i intervallet 3,50-3,75% på 12 mdr’s horisont, trukket op af stigende pengepolitisk rente og tiltagende inflation  

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 113-118. På 12 mdr's sigt forventes USD svækket til niveauet 120-125 mod EUR, begrundet i, at ECB til den tid har indledt stramning af deres pengepolitik. 

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet.Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.