Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognose

Rente- og valutaprognoserne er bankens forventning til renteudviklingen i Danmark, Euroland og USA - set over de næste 3 og 12 måneder - samt bankens forventning til kursudviklingen på euro, dollar og schweizerfranc. 


Fredag den 2. februar 2018

 • Danmark
          Ultimo 2017       02.02.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Rente 10-årig statsobligation       0,47%       0,76%       0,50-0,75%       1,00-1,25%
  6 mdr's Cita        -0,49%       -0,49%       -0,45 - -0,35%       -0,45 - -0,35%
  30-årig realkreditrente*       -       2,16%       2,15-2,35%       2,35-2,60%
  F3 (jan. 2021)*       -       -0,10%       -0,15 - -0,05%       -0,05 - 0,15%
  F5 (jan. 2023)*        -       0,363%        0,20-0,30%        0,40-0,50% 
  DKK pr. 100 EUR              744,49       744,35       743,5-745,0       744,5-745,5
  DKK pr. 100 USD       620,77       595,25       595-620       620-647
                                   

   
  * Der er ikke taget højde for kursskæring og bidrag. Renteprognosen er ikke nogen garanti for, hvordan renten udvikler sig i fremtiden og ændrer ikke på, at banken generelt anbefaler kurssikring af realkreditlån ved køb/salg af bolig og ved omlægning/tillægslån.

  Seneste prognoseændring (pr. 1/2 2018) 

  Skønnet på den 10-årige statsrente er opjusteret på 3 og på 12 mdr's sigt til samme niveau som for den 10-årige tyske statsrente.

  Skønnene på F3 og F5-renterne er blevet opjustret med ti til tyve basispunkter, så de afspejler forventningen om generelt stigende renter gennem vores 12 måneders prognosehorisont.

  Prognosticering af CHF er indstillet og vil inden længe blive erstattet af prognoser på SEK og NOK.   

  Kommentar til prognosen

  Væksttempoet i dansk økonomi følger med eurozonens opad. I praksis betyder udviklingen i dansk økonomi dog ikke noget for finansmarkedet, hvor det afgørende er Danmarks fastkurspolitik over for euro-samarbejdet.

  På 3 mdr’s sigt venter vi en 10-årig dansk rente i intervallet 0,50-0,75% og 1,00-1,25% på 12 mdr's sigt. Vi henviser til prognosen for eurozonen, hvad angår de øvrige vurderinger, der ligger til grund for renteprognosen.

  Generelle risikomomenter for prognosen

  De generelle risikomomenter er de samme, som dem der gælder for Euroland, så derfor henviser vi til prognosen for Euroland for en uddybning heraf. Kronen (via valutabevægelserne) er sårbar i tider med global finansuro, hvilket har haft konsekvenser for renteudviklingen herhjemme. Derfor er også valutabevægelserne en vigtig risikofaktor for prognoserne.

 • Eurozonen
          Ultimo 2017       02.02.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  ECB's ledende rente (REFI-renten)       0,00%       0,00%       0,00%       0,00%
  Rente 10-årig tysk statsobligation       0,43%       0,74%       0,50 - 0,75%       1,00-1,25%
  USD pr. 100 EUR       124,17       124,83       120-125       115-120
                                   

  Seneste prognoseændring (pr. 1/2 2018)

  Skønnet på den 10-årige tyske statsrente blev hævet til intervallet 0,50-0,75% (før 0,40-0,60) på 3 mdr's sigt og til intervallet 1,00-1,25% (før 0,75-1,00) på 12 mdr's sigt. Vi forventer ikke, at den seneste tids rentestigning fortsætter på kort sigt, men at renten vil falde lidt tilbage. På 12 mdr's sigt vil den 10-årige rente dog ligge højere på grund af en forventet højere inflation, og fordi vi er rykket nærmere det forventede tidspunkt for ECB's første renteforhøjelse.

  Desuden blev det besluttet at indstille prognosticering af CHF. Det erstattes inden længe af prognoser på NOK og SEK.

  Kommentar til prognosen

  I 2018 venter vi en BNP-vækst i eurozonen på omkring 2,25 % efter 2,5% i 2017. Det lidt lavere væksttempo i 2018 end i 2017 skyldes forventningen om, at stigende inflation vil tage toppen af privatforbruget, ligesom den stærke euro formentlig vil tage toppen af eksportvæksten.

  Inflationen er fortsat lav på omkring 1,5%, hvilket er lavere end ECB's målsætning om en inflation "tæt på, men ikke over" 2%. Vi forventer dog, at den stærke europæiske økonomi vil føre til let stigende inflation gennem 2018, og dermed bringe inflationen tættere på ECB's målsætning.

  ECB’s ledende udlånsrente om 3 og 12 måneder ventes at være 0,00%. ECB har forlænget deres QE-program frem til og med september 2018, men i halveret omfang (30 mia. euro pr. måned). Efter september 2018 forventes opkøbene gradvist udfaset over de følgende tre måneder. Den pengepolitiske rente forventes hævet første gang i løbet af første halvår 2019. 

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 0,50-0,75%, hvilket betyder, at vi IKKE forventer, at den seneste tids rentestigning fortsætter på kort sigt, men at renten kan falde lidt tilbage. På 12 mdr's sigt forventes den 10-årige rente dog at være steget til intervallet 1,00-1,25%, trukket op af (let) stigende inflation og tiltagende forventninger til, at ECB's første renteforhøjelse nærmer sig.

   

  USD/EUR forventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 120-125, men at USD på 12 mdr's sigt atter er let styrket til intervallet 115-120. 

   

   

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Obligationsrenten i Euroland er meget styret af renten i USA, så derfor er renteudviklingen i USA et generelt risikomoment for prognosen for Euroland, både op og ned. 
  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen kan overraske både op og ned, hvilket vil give en anden renteudvikling end skitseret ovenfor. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne. På det seneste er oliepriserne begyndt at falde igen, og hvis det fortsætter, vil inflationen falde mere end ventet. 
  • Udviklingen på aktiemarkedet. 
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), mens de i perioder med høj risikovillighed typisk søger over i mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer (= højere rente end ellers). 
 • USA
          Ultimo 2017       02.02.2018       Kort sigt 3 mdr.       På sigt 12 mdr.
  Fed's ledende rente (Fed Funds)       1,25-1,50%       1,25-1,50%       1,50-1,75%       2,00-2,25%
  Rente 10-årig statsobligation       2,41%       2,80%       2,50-2,75%       2,75-3,25%
  USD pr. 100 EUR       120,09       124,84       120-125       115-120

  Seneste prognoseændring (1/2 2018) 

  Skønnet på Fed Funds blev ændret til 1,50-1,75% (før 1,25-1,50) på 3 mdr’s sigt, idet vi har fremrykket forventningen til den næste renteforhøjelse fra juni til marts. Vi forventer fortsat ialt tre renteforhøjelser på 12 mdr's horisont.

  Kommentar til prognosen

  De økonomiske forudsætninger for prognosen er, at USAs økonomi fortsætter de seneste års økonomiske fremgang. I 2018 ventes BNP at vokse med ca. 2,5% mod 2,3% i 2017. I 2018 stimuleres væksten af skattelettelser. Arbejdsløsheden vil falde yderligere i langsomt tempo, og det stramme arbejdsmarked giver risiko for, at lønstigningstakten vil tage til og trække inflationen med op. I 2019 forventes væksttempoet at blive lavere end i 2018.  

  Inflationen forventes at holde sig under Feds 2% target, målt med kerne-PCE, de kommende måneder, men som sagt med risiko for stigning på lidt længere sigt.

  Fed forventes at hæve den pengepolitiske rente ialt tre gange gennem 2018 med den næste renteforhøjelse på deres marts-møde.

  Fed har påbegyndt sin gradvise reduktion af sin enorme obligationsbeholdning, som forventes at ske uden de store konsekvenser for finansmarkedet.

  På 12 mdr's horisont forventes Feds pengepolitiske rente at være hævet til niveauet 2,00-2,25% begrundet i forventning om fortsat fremgang i økonomien og et stadig strammere arbejdsmarked, der truer med at presse lønstigningstakten og dermed inflationen op. Den "neutrale" pengepolitiske rente har centralbanken selv indikeret til 2,75 pct. 

  Den 10-årige obligationsrente ventes på 3 mdr’s horisont at ligge i intervallet 2,50-2,75%. Vi forventer dermed IKKE, at den seneste tids rentestigning fortsætter på kort sigt. På 12 mdr’s horisont ventes den 10-årige rente at være steget til intervallet 2,75-3,25% trukket op af stigende inflation og af højere pengepolitisk rente.  

  USD ventes på 3 mdr's horisont at ligge i intervallet 120-125, dvs. svingning omkring det aktuelle niveau. 

  På 12 mdr's sigt forventes USD styrket til intervallet 115-120, begrundet i de forventede stramninger af den amerikanske pengepolitik, hvor ECB forventes at holde eurozonens pengepolitik i ro i samme tidsrum.

  Generelle risikomomenter for prognosen

  • Udviklingen i den økonomiske vækst samt i inflationen. 
  • Uforudsigelige geopolitiske hændelser 
  • Oliepriserne 
  • Udviklingen på aktiemarkedet.Stor efterspørgsel efter aktier kan flytte penge ud af obligationsmarkedet med deraf følgende rentestigning og omvendt.
  • Investorernes risikovillighed. I tider med lav risikovillighed søger investorerne mod ”det sikre”, typisk statsobligationer (= lavere rente end ellers), og omvendt i perioder, hvor investorerne søger mod mere risikobehæftede investeringer så som aktier og råvarer.