Kunderådgiver

Kunderådgiver

Som kunderådgiver i Arbejderens Landsbank vil du have fokus på helhedsrådgivning. Du kommer til at arbejde med vores privatkundekoncept, der bl.a. indeholder afholdelse af Værdisamtaler.

Kunderådgiver

Du skal bruge din tid på at hjælpe vores kunder med at få opfyldt deres ønsker

Som kunderådgiver i Arbejdernes Landsbank får du din egen kundeportefølje af privatkunder. Du er ansvarlig for at rådgive og udvikle kundeporteføljen ud fra vores kundekoncepter.

Det betyder, at du bl.a. skal aftale og gennemføre Værdisamtaler med dine privatkunder. Du skal kort sagt sikre dine kunder en kompetent helhedsrådgivning, der er ansvarlig, nærværende og enkel.

Du deltager i filialens markedsføringsmæssige aktiviteter sammen med filialens øvrige kunderådgivere, og vi forventer, at du forsøger at tiltrække nye forretninger til banken via ambassadørsalg og evt. via dit netværk.

Unikt rådgivningskoncept

I Arbejdernes Landsbank har vi et unikt rådgivningskoncept. En rundspørge blandt vores kunder viser, at det er et spændende og givtigt koncept, som giver øget udbytte for både kunden og banken.

Konceptet indeholder en Værdisamtale, der skal sikre, at du som kunderådgiver kender dine kunder bedst muligt, så du kan yde dem den bedste rådgivning.

Du skal hvert 3. år invitere dine kunder til en Værdisamtale, der tager udgangspunkt i, hvor kunden befinder sig i sit liv. Inden samtalen opfordres kunden til at være med til at sætte en dagsorden op for mødet.

Det unikke ved samtalen er, at du primært taler om kundens værdier samt ønsker og drømme til fremtiden og ikke om produkter og ydelser.

I den mellemlæggende 3-årige periode skal du følge op på kundens økonomi, og du skal sørge for, at de aftaler, du har truffet med kunden under Værdisamtalen, overholdes. På den måde sikrer vi vores kunder, at de får den rådgivning, der lever op til deres forventninger.

Tilvalg af særlige opgaver

Som kunderådgiver har du mulighed for at specialisere dig inden for en række særlige opgaver. Det er:

Tilvalg andelsbolig

Kunderådgiver med tilvalg andelsbolig er ud over sin almindelige kundeportefølje også kundeansvarlig for filialens andelsboligkunder samt for rådgivning og salg over for andelsboligforeninger i samarbejde med vores centrale Boligfunktion. Arbejdsopgaverne er bl.a.

  • analysering og vurdering af andelsboligforeningers økonomi og værdier.
  • rådgivning i forbindelse med private kunders køb/salg af andelsboliger.

Tilvalg vurdering

Vælger du at blive kunderådgiver med tilvalg vurdering, bliver du også ansvarlig for at tage ud til værdiansættelse af ejendomme med henblik på belåning i Totalkredit. Herudover skal du besigtige og værdiansætte ejendomme med henblik på bankfinansiering – både ejerbolig og andelsbolig.

Du skal have gennemført Boligakademiets vurderingsuddannelse og holder dig løbende ajour inden for boligområdet.

Tilvalg lokal koordinering (LOKO)

Kunderådgivere med tilvalg lokal koordinering udpeges af filialdirektøren til en eller flere af de 3 forskellige LOKO-profiler:

  • Bolig & Kredit
  • Pension
  • Investering
  • IT.

Det at have tilvalget lokal koordinering betyder, at du bliver ansvarlig for formidling af information fra stabsfunktioner til de relevante medarbejdere i filialen. Det forventes, at du sætter dig grundigt ind i den modtagne information, men du har ikke et fagligt ansvar.

Tilvalg stedfortræder

Vælger du kunderådgiver med tilvalg stedfortræder for lederen, er du i filialdirektørens fravær ansvarlig for at lede og fordele arbejdet i filialen.

Kompetencer

Som medarbejder i en af vores filialer, er det vigtigt, at du både har stærke faglige kompetencer og de rette personlige kompetencer.

Faglige kompetencer

I Arbejdernes Landsbank vægter vi fagligheden højt. Det er derfor vigtigt, at du har den relevante uddannelse. Som kunderådgiver har bestået akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning eller en tilsvarende uddannelse, f.eks. HD 1. del, og du bør have rådgivererfaring.

Du skal selvstændigt kunne rådgive om alle kendte situationer inden for boligfinansiering, investering, kreditgivning, pension og personforsikring samt den daglige økonomi, f.eks. transport, selvbetjening og indlån.

Du kender reglerne og retningslinjerne for hvidvask, og du har gennemført den relevante certificering for relevant lovgivning, økonomisk forståelse samt investering, herunder investeringsforeninger, aktier og obligationer.

Du forstår at anvende dine kompetencer i hverdagen, så det skaber værdi for kunden og i sidste ende for banken.

Personlige kompetencer

Dine personlige kompetencer er også vigtige. Du er god til at samarbejde og tale med forskellige kunder, ligesom du som person er opsøgende og ser nye muligheder.

Lige så vigtigt er det, at du kan efterleve den adfærd, der sikrer vores kunder den gode kundeoplevelse:

  • Ansvarlig
  • Nærværende
  • Enkel.

Læs mere om den ansvarlige, nærværende og enkle kundeoplevelse.