Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Danmark er godt rustet til en ny global nedtur

Danmark er godt rustet til en ny global nedtur

1. februar 2019
Gå til nyhedsoversigt

Den Internationale Valutafond (IMF) kom i sidste uge med en opdateret prognose for verdensøkonomien, hvor særligt vækstudsigten for euroområdet blev nedjusteret. De mere dystre udsigter for europæisk vækst blev yderligere understreget af et fald i særligt tysk og fransk erhvervstillid i januar måned.

Det er for tidligt at sige, om de skuffende nøgletal i både euroområdet og globalt er et varsel om en vedvarende opbremsning i global økonomi, eller om der er tale om et midlertidigt tilbageslag. Meget taler for det sidste, men der er en risiko for, at den massive geopolitiske usikkerhed og vækstnedgangen i Kina for alvor sætter sig i den globale efterspørgsel. 

På den positive side betyder det, at centralbankerne på det seneste er blevet mere bløde i deres retorik. I sidste uge anerkendte den europæiske centralbank (ECB), at risikoen for de økonomiske udsigter er på ”nedsiden”, og i denne uge fulgte den amerikanske centralbank trop. Det betyder, at vi ikke skal frygte voldsomme rentestigninger i år, og modvinden til den økonomiske vækst fra den kant er dermed mindre.

Hvis vi får en recession i euroområdet med stigende ledighed og negativ økonomisk vækst, så vil det også ramme dansk økonomi. Eksporten fylder mere end 50 pct. af BNP, og der er rigtig mange jobs knyttet direkte eller indirekte til eksport. Den gode nyhed er, at dansk økonomi grundlæggende er robust. Hvis en økonomisk nedtur skal udvikle sig til en alvorlig recession, skal der i de gode tider være opbygget ubalancer i økonomien. Og de er heldigvis svære at få øje på herhjemme.

Husholdningerne har været usædvanligt forsigtige i det indeværende opsving. Danskernes forbrugsadfærd har været radikalt anderledes end op til finanskrisen. Hvor vi i 2007 og 2008 lånefinansierede vores forbrug, har vi været rigtig gode til at fylde penge i sparegrisen og nedbringe vores gæld i forhold til indkomsten siden da. Selv om vores formue i form af boligformue, pensionsopsparing og finansiel formue i forhold til indkomst faktisk er vokset støt siden 2013.

En anden oplagt risikofaktor er, at de lave renter skulle medføre overoptimisme på boligmarkedet, men heller ikke her er der tegn på overophedning. Der er lommer af risiko, særligt prisen på ejerlejligheder i de største byer er steget voldsomt over de senere år. Men en kombination af strammere låneregler, høj boligbyrde, udsigt til højere boligskatter og massivt nybyggeri har bremset prisudviklingen, og det mindsker risikoen for et kraftigt tilbageslag.

Sidst, men ikke mindst, har Danmark den fordel, at de offentlige finanser er sunde. Det giver mulighed for at løfte væksten via finanspolitikken, hvis efterspørgslen for alvor bremser op. Det kan vise sig at være en stor fordel i den nuværende situation, hvor negative renter og en allerede stor balance ikke giver den europæiske centralbank mange muligheder for at stimulere væksten igennem pengepolitikken. 

Bragt i Børsen 1. februar 2019