Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Ledigheden står bomstille

Ledigheden står bomstille

29. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at bruttoledigheden faldt i oktober med godt 400 personer. Antallet af ledige er dermed 3 måneder i streg. Der står nu knap 104.000 personer i ledighedskøen, som svarer til en ledighedsprocent på 3,7 procent. Med dagens tal rammer ændringen i ledigheden for hele 2019 300 personer, hvilket er så godt som nul. og har derved været uændret siden årsskiftet.

Køen af ledige er de seneste måneder skrumpet en anelse ind, og efterspørgslen efter arbejdskraft er fortsat til stede. Seneste tal for antal nyopslåede stillinger viser, at der i oktober blev slået mere end 20.000 stillinger op, som er ganske højt. Flere års massiv beskæftigelsesfremgang betyder at ledigheden i dag befinder sig omkring det laveste i 10 år.

På det seneste er beskæftigelsesstigningen bremset op, men vi forventer at der over den kommende tid igen vil komme gang i arbejdsmarkedet, dog i et lavere tempo end vi har set de foregående år. I år står beskæftigelsen til at stige med 30.000 personer, hvor vi næste år forventer en stigning på 20.000 personer.

Ledigheden forventer vi forbliver på nuværende niveau. Det vil ske med udgangspunkt i en fortsat stigning i arbejdsstyrken og beskæftigelsen. Arbejdsstyrken vokser som følge af reformer, der hæver efterløns- og pensionsalderen samt tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

Særligt udenlandske risici kan dog stikke en kæp i hjulet på beskæftigelsesfremgangen og den lave ledighed. Vi er en lille åben økonomi og kommer heller ikke til at slippe fri for kløerne af en omfattende handelskrig eller recession. Det vil gå ud over humøret hos danske virksomheder og danske arbejdspladser. Brexit som risikofaktor har bevæget sig lidt længere væk, men står fortsat på risikolisten.