Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Danskerne venter på Black Friday

Danskerne venter på Black Friday

26. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Detailsalget faldt med 0,3 procent i oktober, sammenlignet med september.

Salget af fødevarer og beklædning faldt med henholdsvis 0,1 og 2,7 procent i oktober. Købet af andre forbrugsvarer steg med 0,2 procent i oktober. Særligt det store fald i indkøbet af beklædning tyder på, at danskerne udskyder deres forbrug til de store udsalgsdage omkring Black Friday i november.

Sammenligner vi perioden august til oktober med perioden maj til juli ligger detailsalget samlet ste 0,4 procent højere.

Set over året ligger detailsalget 0,8 procent højere i årets første 10 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Forbrugerne har altså ikke sat i gang i en større forbrugsfest, og igennem dette opsving har forbrugerne haft et stort fokus på at nedbringe gæld og spare op.

Selvom detailsalget ikke indikerer en stærk forbrugsvækst, skal det tages med forbehold. Detailomsætningen er ganske vist en af vores tidligere indikatorer på privatforbruget, men det tager ikke højde for nethandel på udenlandske hjemmesider. Detailomsætningen vil derfor kunne undervurdere det faktiske forbrug, i takt med at mere af vores køb foregår online.

Indenlandske og udenlandske faktorer trækker hver sin retning

Ser vi fremad forventer vi at både lave rente, rekordhøj beskæftigelse og reallønsfremgang vil give medvind til privatforbruget herhjemme. Men ser vi uden for landet grænser, er der en betydelig usikkerhed omkring vækstudsigterne.

Smitter den globale uro af på dansk økonomi, kan vi risikere at den opbremsning vi har set i beskæftigelsesvæksten vendes til nedgang. De nyeste tal for forbrugertilliden viser også at flere danskere forventede stigende ledighed, og det kan øge forsigtigheden og dæmpe lysten til at købe nyt.

Vi forventer dog, at privatforbruget vil være en væsentlig drivkraft bag væksten. Og husholdningernes økonomi er generelt også bund solid.