Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Byggebeskæftigelsen fortsætter op

Byggebeskæftigelsen fortsætter op

18. oktober 2019
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der kom 700 flere i arbejde indenfor byggebranchen i 3. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving. Der er nu 178.200 beskæftigede i byggeriet. Tallet er den tidligste indikator for beskæftigelsen og er således ikke alene interessant for byggebranchen.

Stigningen i byggebeskæftigelsen bekræfter i bund og grund det høje tal og efterspørgsel efter arbejdskraft indenfor byggeriet, som er braget op siden 2013. I dag er 33.500 flere beskæftigede indenfor byggebranchen i forhold til 2013, som svarer til en stigning på 23%.

Der er fortsat heftig aktivitet med at få fuldført det eksisterende byggeri, som giver en pæn tilstrømning af nye boliger og bidrag til beskæftigelsen, og samtidig er den generelle boligefterspørgsel høj, som også smitter af. Der er i år udsigt til det største hussalg i 14 år, og lejlighedspriserne er begyndt at vise stigningstakter igen efter en helt flad periode.

Efter en lang årrække med et ganske stabilt niveau for byggeriet, så er der indikatorer på, at det begynder at bremse en anelse op. Det er dog endnu i småtingsafdelingen, og vi ser langtfra fare for, at beskæftigelsen slår i bakgear. Vi er optimistiske for dansk økonomi og beskæftigelsen - også indenfor byggeriet.

Den markante beskæftigelsesstigning indenfor byggeriet sætter sig desuden i manglen på arbejdskraft. Spørger man virksomhederne, så er meldingerne om mangel på arbejdskraft de sidste par år steget til de højeste niveauer siden 2007. Dog er det i høj grad værd at hæfte sig ved, at manglen på arbejdskraft er faldet lidt tilbage sammenlignet med sidste år.