Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling

11. februar 2016
Gå til nyhedsoversigt

Årets generalforsamling afholdes i Tivolis Koncertsal mandag den 7. marts 2016 kl. 19.30.

Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er fredag den 4. marts kl. 12.00. - Benyt linket herunder.

Tilmelding til årets generalforsamling.

Ønsker du at få tilsendt "Årsrapport 2015" som pdf-fil, kan du sende en mail til ledelsessekretariatet@al-bank.dk. Du skal blot oplyse aktionærnr., navn, adresse samt e-mail, så sender vi filen til dig efter den 23. februar. Skriv "Årsrapport" i emnefeltet på mailen.

På gensyn!

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.
 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Behandling af fremkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  Af bestyrelsens nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer indstiller bestyrelsen enstemmigt, at
  Per Christensen (formand)
  Claus Jensen
  Lars Andersen
  Mette Kindberg
  Torben Möger Pedersen
  genvælges af generalforsamlingen.

  Bestyrelsesmedlemmerne Harald Børsting, Arne Grevsen og Niels Sørensen er ikke på valg, da de udtræder af bestyrelsen. Til nyvalg foreslås Lizette Risgaard, Kim Lind Larsen og Ole Wehlast.

  Af bankens Årsrapport 2015 og bankens hjemmeside www.al-bank.dk fremgår yderligere informationer om de foreslåede kandidater, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

  Læs information om de foreslåede kandidater, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

 7. Valg af revisor.