Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation

Redegørelse fra Finanstilsynet

4. marts 2015
Gå til nyhedsoversigt

Finanstilsynets gennemgang af nyudlån i Arbejdernes Landsbank

Finanstilsynet har undersøgt 14 pengeinstitutters nyudlån i perioden juli 2013 – juni 2014 for at vurdere risikovillighed i forbindelse med nyudlån. Baggrunden er, at erhvervslivets lave efterspørgsel på nyudlån har skærpet konkurrencen mellem pengeinstitutterne, og det kan indebære en risiko for, at kreditstandarderne slækkes.

Finanstilsynet konstaterer, at bevillinger af nyudlån i Arbejdernes Landsbank til små og mellemstore virksomheder og til finansiering af udlejningsejendomme ”i hovedsagen var af tilfredsstillende kvalitet”.

Finanstilsynet konstaterer også, at bankens kreditpolitik bliver fulgt i praksis ved bevillinger, og at ingen af de gennemgåede udlån indebar en kreditrisiko, som lå uden for kreditpolitikken.

”Finanstilsynets redegørelse er dejlig læsning og viser med al tydelighed, at der er styr på kreditpolitikken her i banken. Det er tilmed vores indtryk, at vi ligger i den absolut pæneste ende blandt de 14 undersøgte pengeinstitutter,” siger ordførende direktør Gert R. Jonassen.

Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse i 14 pengeinstitutter, der skulle undersøge, om kreditstandarderne ved nyudlån er blevet slækket i perioden 2013 – juni 2014. Selve undersøgelsen blev foretaget i 4. kvartal 2014.

Læs hele notatet fra Finanstilsynet