Advisory Board of Representatives

The Advisory Board of Representatives consists of up to 30 people. 27 elected by the shareholders and the remaining 3 are selected by bank employees.

The Advisory Board of Re­p­re­sen­ta­ti­ves consists of up to 30 people. 25 elected by the shareholders and the remaining 5 are selected by bank employees. 

Anja C. Jensen, Trad Union President, HK/Danmark
Benny Yssing, Trade Union President, Dansk El-forbund
Caroline Søeborg Ahlefeldt, Professional board member
Christian Riewe, Lawyer, Advokatfirmaet Bjørst I/S
Claus Jensen, Trade Union President, Dansk Metal
Henning Overgaard, Trade Union President, Fagligt Fælles Forbund – 3F
Henrik W. Petersen, Trade Union President, Blik- og Rør­ar­bej­der­for­bun­det i DK
Jacob Bundsgaard, Lord Mayor, Aarhus Kommune
Jim Jensen, Vice President, Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
John Larsen, Treasurer Dansk Metal
John Nielsen, Trade Union President, Ser­vi­ce­for­bun­det
Kenneth Hove, Treasurer Fagligt Fælles Forbund – 3F
Lars Andersen, Managing Director , AE - Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd
Lars Holst, Professional board member, Former Deputy Bank Director
Lizette Risgaard, Chairman, Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion
Lone N. Frost, Chairman, Danske Frisør & Kosmetiker Forbund
Mads Andersen, Group Chairman, Fagligt Fælles Forbund - 3F
Mads Samsing, Vice President, HK/Danmark
Marie Stærke, Lord Mayor,, Køge Kommune
Michael Vindfelt, Lord Mayor, Frederiksberg Kommune
Mikael Bay Hansen, Head of the Secretariat, Dansk Metal
Ole Wehlast, Trade Union President, Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
Rasmus Østrup Møller, Managing Director Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion
Simon Tøgern, Chairman, HK/Privat
Sophie Hæstorp Andersen, Lord Mayor, Københavns Komune
Søren Heisel, Secretariat chief Fagligt Fælles Forbund - 3F
Tina Christensen, Vice President, Fagligt Fælles Forbund - 3F
Tonny Olsen, Trade Union President, Malerforbundet

Employee Re­p­re­sen­ta­ti­ves:

Pension Manager
Yvonne Hansen

Shop Steward
Jesper Pedersen

Internal Service Employee
René Laundav

AML officer
Nadja Lind Bøgh

Customer advisor
Tina Holm