Management Group

Management Group

The Banks senior management group consists of the following persons:

Gert Jonassen      CEO 
Gert R. Jonassen
       
      Executive Bank Director 
Jan Walther Andersen
       
   

Chief Operating Officer (COO)
Svend Randers

       
 Finn Hansen     HR Director 
Finn Hansen
       
 undefined     Communication & Marketing Director 
Peter Froulund
       
 Bent Bøjden     IT Director 
Bent Bøjden
       
 Leif Klinge     Director of Finance 
Leif Klinge
       
   

Director of Treasury & Finance
Lone Kjærgaard

       
      Strategy & Business Development Director 
Simon Sinding Jørgensen
       
   

Director of Strategic Project Management
Charlotte Skovgaard

       
 Jesper Karlsen     Director of Credit 
Jesper Karlsen
       
    Asset Director
Peter Normand
       
 Susanne Bechsgaard     Business Director 
Susanne Bechsgaard
       
undefined     Business Director 
Ulrik Stærmose
       
      Business Director
Ronni Tønder