Separation og skilsmisse

Separation og skilsmisse

Separation og skilsmisse medfører en lang række drastiske ændringer for begge parter. Overvejer I derfor separation eller skilsmisse, så få en advokat til at rådgive jer om rettigheder og pligter ved et ægteskabs/et registreret partnerskabs ophør.

På den økonomiske side vil de væsentlige ændringer være:

  • Fællesboet skal deles ligeligt. Det vil sige samtlige aktiver og passiver, som I ejer i fællesskab, skal deles. Der kan selvfølgelig være undtagelser, f.eks. aktiver, der er gjort til særeje ved ægtepagt, gave eller ved arv via testamente, eller aktiver, der er af så personlig art, at det kan holdes uden for bodelingen.
  • Hovedreglen for pensionsordninger er, at hver ægtefælle beholder sine egne rimelige pensioner, som dermed bliver holdt uden for bodelingen. Reglerne for, hvordan en rimelig pension defineres, er ikke klart beskrevet, men de pensioner, der svarer til den job- og uddannelsesmæssige situation, dvs. overenskomstbestemte og/eller arbejdsmarkedspensioner, vil dog typisk blive anset som rimelige.

Pensioner, der ikke er rimelige, vil ofte indgå i bodelingen og kan dermed udløse en kompensation til den anden ægtefælle.

Ovenstående er alene en kort beskrivelse af reglerne og kan ikke erstatte en egentlig rådgivning fra en advokat.

Bestil et møde i din filial, hvis du/I har brug for et økonomisk råd.