Legitimation fra privatkunder

Legitimation fra privatkunder

Arbejdernes Landsbank er – ligesom alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder.

Legitimation og oplysninger om forretningsomfang

Da banken skal kende sine kunders identitet skal du - inden du bliver kunde - indlevere legitimation, som banken skal opbevare en kopi af.

Du skal også oplyse dit formål med at blive kunde i banken og fortælle, hvordan du forventer dit forretningsomfang med banken vil blive på et ganske normalt år

I filerne nedenfor kan du se, hvilke specifikke oplysninger banken skal bruge.

Kravene gælder også for nuværende kunder

Selvom du har været kunde længe, kan du også blive bedt om at indlevere legitimation. Det vil ske i de tilfælde, hvor banken ikke har fået det tidligere.
Banken vil også løbende bede dig om at justere dine oplysninger om det forventede forretningsomfang. Du skal også selv huske at fortælle os det, hvis du ved, at der vil ske ændringer i dit forretningsomfang med banken.

Anvendelse af sikker e-mail

Banken opfordrer til, at du sender legitimation og øvrige personlige dokumenter via en sikker forbindelse. Denne forbindelse kan du rekvirere hos din rådgiver. Du skal blot bede ham/hende sende dig en ’Beskyttet mail’. Derigennem kan du svare og vedhæfte sikkert til banken.

Links til pdf-filer

Dokumentation Privatkunder

Documentation - Private Customers

Forretningsomfang Privatkunder

Scope of business with the bank and tax information - Private customers

Information fra Finansrådet

Folder fra Finansrådet - Husk legitimation

Sådan skifter du bank, sparekasse eller andelskasse