AL-BørnePlus

AL-BørnePlus

AL-BørnePlus er et godt supplement til AL-Børneopsparingen. Den kan oprettes af forældre, bedsteforældre, oldeforældre o.l.

  • Der ingen krav om at indbetale et minimumsbeløb hvert år, men du kan hvert år maksimalt indbetale det afgiftsfrie gavebeløb, der fastsættes via lovgivningen.
  • Der er ikke noget loft for, hvor meget der kan indsættes på kontoen i alt.
  • Kontoen er bundet i en aftalt periode.
  • Pengene kan tidligst frigives, når barnet fylder 14 år og senest det kalenderår, hvor barnet fylder 21 år.