Værd at vide om investering

Værd at vide om investering

Investering kan være mange ting.

Nogle har investeret i mange år, for andre er det helt nyt. Alt efter investors kendskab til markedet, risikovillighed og investeringshorisont er rådgivningsbehovet forskelligt.

Skattereglerne afhænger også af, om investeringen er foretaget med f.eks. frie midler, pensionsmidler eller virksomhedsmidler. Derfor er det en god idé at begynde med investeringsrådgivning i Arbejdernes Landsbank.

Herunder finder du en række brochurer (pdf-filer) om forskellige investeringsemner, som du gratis kan hente og læse.

Inden du investerer

Uanset om du er ny eller erfaren investor - og uanset om du ønsker bankens rådgivning eller ej - anbefaler vi, at du har overvejet visse emner, inden du foretager din investering.

Inden du investerer

Investeringsordbog

På investeringsområdet eksisterer der mange udtryk, som det kan være rart at få en forklaring på. Vi har samlet en række ord, der ofte forekommer i analyser mv. Oversigten vil jævnligt blive opdateret.

Investeringsordbog

Ansvarlige investeringer

Hvis du ønsker at investere ansvarligt, er der nogle forskellige begreber du bør kende til.

Ansvarlige investeringer

Værd at vide om aktier 

Hvis du vil eje en (lille) del af en virksomhed, kan du købe en eller flere aktier. Hvilke fordele er der ved aktieinvestering - og hvad skal du især være opmærksom på.

Værd at vide om aktier

Værd at vide om hedgefonde

Hedgefonde har som målsætning at få "absolut afkast", dvs. at tjene penge uanset markedsudviklingen i øvrigt.

Værd at vide om hedgefonde

Værd at vide om indeksfonde

Indeksfonde er en særlig type fonde, hvor man følger markedsudviklingen i det underliggende indeks, læs nærmere om hvad det betyder for dit afkast.

Værd at vide om indeksfonde

Værd at vide om indeksobligationer

En indeksobligation er en obligation, hvis værdi reguleres i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau, således at købekraften bliver bevaret.

Værd at vide om indeksobligationer

Værd at vide om investeringsforeninger

Når du køber investeringsforeningsbeviser, får du en aktiv formuepleje og lave handelsomkostninger.

Værd at vide om investeringsforeninger

Værd at vide om obligationer

Der findes efterhånden mange typer af obligationer. Fælles for dem alle er, at der altid ligger et lån til grund for udstedelsen.

Værd at vide om obligationer

Værd at vide om strukturerede obligationer

Strukturerede obligationer er, som navnet siger, en obligation med en struktur. Denne struktur kan "strikkes sammen" på mange forskellige måder, men der er dog visse fællestræk.

Værd at vide om strukturerede obligationer

Værd at vide om skat og investering - private

Hvis du investerer, er der forskellige forhold, du skal være opmærksom på. Skatten er forskellig, alt efter hvilke værdipapirer du investerer i. Desuden har det en skattemæssig betydning, om du investerer for frie midler eller pensionsmidler

Værd at vide om skat og investering - private

Værd at vide om skat og investering - erhverv og foreninger

Hvis du investerer med midler fra en virksomhed, en fond eller forening, skal du være opmærksom på, at der kan være specielle regler for, hvilke papirer du må investere i, og hvordan afkastet bliver beskattet.

Værd at vide om skat og investering - erhverv og foreninger