Årlige investeringsomkostninger

Årlige investeringsomkostninger

Du har fået tilsendt en opgørelse over dine årlige investeringsomkostninger. Opgørelsen indeholder et samlet overblik over alle de investeringsomkostninger du har haft i 2021. Af opgørelsen fremgår investeringsomkostninger ligeledes udspecificeret pr. depot.

Bilaget er udsendt i slutningen af marts 2022. Puljer er ikke omfattet af opgørelsen.

Du har ikke mulighed for at fravælge opgørelsen.

Hvad viser opgørelsen?

Opgørelsen viser de faktiske omkostninger, du har haft i forbindelse med dine investeringer på tværs af dine depoter. Opgørelsen viser både administrationsomkostninger (direkte omkostninger) og værdipapiromkostninger (indirekte omkostninger).

Til forskel fra andre typer bilag, kan du nu se de indirekte omkostninger, som afregnes i investeringsforeningen og ikke betales direkte af dig.

Provision/Kvalitetsforbedrende service

Arbejdernes Landsbank modtager løbende formidlingsprovision for rådgivnings- og execution only-kunder, som investerer i investeringsbeviser fra en eller flere af bankens samarbejdspartnere. Til gengæld for at modtage denne formidlingsprovision, tilbyder vi vores kunder en række kvalitetsforbedrende services.

Læs mere om bankens kvalitetsforbedrende service.

Mest stillede spørgsmål til opgørelsen …

Her finder du de mest almindelige spørgsmål, vi får fra kunder.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i filialens åbningstid.

 • Hvorfor får jeg en opgørelse over mine investeringsomkostninger?

  Vi sender dig en opgørelse, da lovgivning (MiFID II) på området bestemmer, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer. Det syntes vi giver god mening, da det gerne skulle give dig et overblik, så du løbende kan vurdere dine omkostninger vedrørende dine investeringer.

 • Er alle investeringsomkostninger med i opgørelsen?

  Ja, vi har bestræbt os på at få alle investeringsomkostninger med i opgørelsen.

 • Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over?

  Administrationsomkostninger er omkostningerne, der går til banken, og som består af:

  • Depotomkostninger: Betaling for at få opbevaret dine værdipapirer i et depot. Depotgebyr opkræves to gange årligt i juli og december.
  • Honorar: Porteføljeplejegebyr og gebyr for investeringsrådgivning.
  • Handelsomkostninger: Kurtage, evt. valutaomkostninger og tillæg/fradrag.
  • Øvrige administrationsomkostninger: Performance fee for porteføljeaftaler. Da du er kunde i Arbejdernes Landsbank, vil der ikke være andre øvrige administrationsomkostninger, og derfor vil denne være 0.

  Værdipapiromkostninger er indirekte omkostninger, som allerede er fratrukket i det afkast, du har opnået ved at investere i værdipapiret. Det gælder fx ved investering i investeringsbeviser i investeringsforeninger, ETFer o. lign. Værdipapiromkostninger oplyses direkte af investeringsforeningen. Der kan derfor være uoverensstemmelse imellem det beløb, der er oplyst og det beløb, der rent faktisk er afregnet i foreningen. Værdipapiromkostningerne består af:

  • Ind- og udtrædelsesomkostninger: De maksimale ind- og udtrædelsesomkostninger. Det er det interval, hvor man kan købe og sælge investeringsforeningsbeviserne i forhold til den indre værdi. Indtrædelsesomkostninger (køb) vil altid ligge over den indre værdi. Udtrædelsesomkostninger (salg) vil altid ligge under den indre værdi.
  • Løbende omkostninger: De løbende omkostninger til investeringsforeningsbeviserne (administration og forvaltning).
  • Provision: Vi kan modtage provision fra investeringsforeninger, som vi har indgået en distributionsaftale med. Den samlede provision vil i givet fald fremgå som et separat underpunkt under løbende omkostninger.
  • Handelsomkostninger: De omkostninger som investeringsforeningerne har i forhold til pleje af investeringerne.
  • Øvrige værdipapiromkostninger: Det kan fx være præstationsafhængigt honorar.
 • Jeg forstår ikke opgørelsen. Hvad gør jeg?

  Hvis du har brug for yderligere information om omkostninger, kan du kontakte din rådgiver.

 • Jeg er usikker på, om jeg har den rigtige investeringsløsning. Hvad gør jeg?

  Vi bestræber os på at anbefale dig den investeringsløsning, der passer bedst til dig og dine præferencer. Hvis du ønsker at få gennemgået dine investeringer, kan du kontakte din rådgiver.

 • Hvornår skal omkostningerne betales?

  Alle omkostninger, som fremgår af bilaget, er allerede betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2021. Eller ved at pengene er hævet på din konto. Eller ved at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

 • Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i den digitale investeringsguide (DIG)?

  Den digitale investeringsguide (DIG) viser de forventede omkostninger. Der er ikke taget højde for, at du betaler de samlede ind- og udtrædelsesgebyrer i starten og i slutningen af perioden. Opgørelsen viser derimod de faktiske omkostninger for det forløbne år.

 • Hvorfor er mine puljeordninger ikke medtaget i opgørelsen?

  Da puljer anses som et kontoprodukt og ikke et investeringsprodukt, er omkostninger relateret til puljeordninger ikke medtaget i opgørelsen i henhold til lovgivningen.