Ny opgørelse over investeringsomkostninger

Ny opgørelse over investeringsomkostninger

Som følge af ny lovgivning (MiFID II) har du fået tilsendt en opgørelse over dine investeringsomkostninger. Opgørelsen for 2018 er udsendt i marts måned og indeholder et overblik over alle de omkostninger, du har haft i løbet af året. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om nye omkostninger, men blot en ny måde at vise alle dine omkostninger på.

Du har ikke mulighed for at fravælge opgørelsen.

Hvad viser opgørelsen?

Opgørelsen viser de faktiske omkostninger, du har haft i forbindelse med dine investeringer på tværs af dine depoter. Opgørelsen viser både administrationsomkostninger (direkte omkostninger) og værdipapiromkostninger (indirekte omkostninger).

Til forskel fra andre typer bilag, kan du nu se de indirekte omkostninger, som afregnes i investeringsforeningen og ikke betales direkte af dig.

Se et eksempel på en opgørelse over investeringsomkostninger og en forklaring til de enkelte omkostningsfelter.

Derivater

Hvis du har investeret i derivater, ser opgørelsen lidt anderledes ud.

Se et eksempel på en opgørelse over derivatomkostninger og en forklaring til de enkelte omkostningsfelter.

Mest stillede spørgsmål til opgørelsen …

Her finder du de mest almindelige spørgsmål, vi får fra kunder.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i filialens åbningstid.

 • Hvorfor får jeg en opgørelse over mine investeringsomkostninger?

  Vi sender dig en opgørelse, fordi der er kommet ny lovgivning (MiFID II) på området, som bestemmer, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer.

 • Er alle investeringsomkostninger med i opgørelsen?

  Ja, vi har bestræbt os på at få alle investeringsomkostninger med i opgørelsen.

 • Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over?

  Administrationsomkostninger er omkostningerne, der går til banken, og som består af:

  • Depotomkostninger: Betaling for at få opbevaret dine værdipapirer i et depot. Depotgebyr opkræves to gange årligt i juli og december.
  • Honorar: Porteføljeplejegebyr og gebyr for investeringsrådgivning.
  • Handelsomkostninger: Kurtage, evt. valutaomkostninger og tillæg/fradrag.
  • Øvrige administrationsomkostninger: Performance fee for porteføljeaftaler. Da du er kunde i Arbejdernes Landsbank, vil der ikke være andre øvrige administrationsomkostninger, og derfor vil denne være 0 på oversigten for 2018.

  Værdipapiromkostninger er indirekte omkostninger, som allerede er fratrukket i det afkast, du har opnået ved at investere i værdipapiret. Det gælder fx ved investering i investeringsbeviser i investeringsforeninger, ETFer o. lign. Værdipapiromkostninger oplyses direkte af investeringsforeningen. Der kan derfor være uoverensstemmelse imellem det beløb, der er oplyst og det beløb, der rent faktisk er afregnet i foreningen. Værdipapiromkostningerne består af:

  • Ind- og udtrædelsesomkostninger: De maksimale ind- og udtrædelsesomkostninger. Det er det interval, hvor man kan købe og sælge investeringsforeningsbeviserne i forhold til den indre værdi. Indtrædelsesomkostninger (køb) vil altid ligge over den indre værdi. Udtrædelsesomkostninger (salg) vil altid ligge under den indre værdi.
  • Løbende omkostninger: De løbende omkostninger til investeringsforeningsbeviserne (administration og forvaltning).
  • Provision: Vi kan modtage provision fra investeringsforeninger, som vi har indgået en distributionsaftale med. Den samlede provision vil i givet fald fremgå som et separat underpunkt under løbende omkostninger.
  • Handelsomkostninger: De omkostninger som investeringsforeningerne har i forhold til pleje af investeringerne.
  • Øvrige værdipapiromkostninger: Det kan fx være præstationsafhængigt honorar.
 • Hvad hvis der er en medejer på depotet?

  Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget en opgørelse. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. Bemærk dog, at det af tekniske årsager kun har være muligt at vise handelsomkostningerne hos den primære depotejer.

 • Jeg forstår ikke opgørelsen. Hvad gør jeg?

  Hvis du har brug for yderligere information om omkostninger, kan du kontakte din rådgiver.

 • Jeg er usikker på, om jeg har den rigtige investeringsløsning. Hvad gør jeg?

  Vi bestræber os på at anbefale dig den investeringsløsning, der passer bedst til dig og dine præferencer. Hvis du ønsker at få gennemgået dine investeringer, kan du kontakte din rådgiver.

 • Jeg har flere forskellige værdipapirdepoter hos jer. Hvorfor kan jeg ikke se en opgørelse for hvert af depoterne?

  Lovgivningen sikrer, at du får et samlet overblik over alle dine investeringsomkostninger. Vi har bestræbt os på at få alle omkostninger med i bilaget, men det har ikke været teknisk muligt at lave separate opgørelser for hver enkelt depot for 2018.

 • Hvornår skal omkostningerne betales?

  Alle omkostninger, som fremgår af bilaget, er allerede betalt enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2018, ved at pengene er hævet på din konto, eller ved at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

 • Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min gebyroversigt?

  De to rapporter er ikke sammenlignelige. Den årlige gebyroversigt viser alle de omkostninger, som du betaler til banken såsom kurtage, administrationsudgifter til depot og udgifter til rådgivning. Den viser derimod ikke de indirekte omkostninger såsom forskelle på købs- og salgspriser, når man handler.

 • Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i den digitale investeringsguide (DIG)?

  Den digitale investeringsguide (DIG) viser de forventede omkostninger. Der er ikke taget højde for, at du betaler de samlede ind- og udtrædelsesgebyrer i starten og i slutningen af perioden. Opgørelsen viser derimod de faktiske omkostninger for det forløbne år.

 • Hvorfor er mine puljeordninger ikke medtaget i opgørelsen?

  Da puljer anses som et kontoprodukt og ikke et investeringsprodukt, er omkostninger relateret til puljeordninger ikke medtaget i opgørelsen i henhold til lovgivningen.