Forbehold og forudsætninger

Forbehold

Beregningen i ”Omkostningsberegner” sker på baggrund af dine egne indtastninger samt en række standardforudsætninger.

Banken anvender clean funds, når der benyttes investeringsforeninger, det vil sige investeringsforeninger hvor banken ikke modtager provision, hvilket giver en lavere ÅOP end ved at benytte provisionsberettigede investeringsforeninger.

Beregningen giver kun et vejledende billede af dine muligheder, og kan aldrig stå alene. Vi anbefaler derfor at søge rådgivning i en af vores filialer.

Årlige omkostninger 

De årlige omkostninger beregnes før skat. Resultatet er vejledende. Grundlaget for beregningerne er de faktiske omkostninger det foregående kalenderår.

ÅOP = Årlige omkostninger i procent

ÅOK = Årlige omkostninger i kroner

Omkostninger

Administrationsomkostninger er bankens årlige gebyr for pleje af investeringen.

Handelsomkostninger er banken årlige forventede handelsomkostninger/kurtage for den givne investering.

Indirekte omkostninger er omkostningerne til de investeringsforeninger, der eventuelt benyttes i den aktuelle puljefordeling i beregningen.

Tidshorisont

Ved tidshorisont tages der udgangspunkt i hvornår man forventer at bruge den sidste krone og ikke hvornår man begynder at bruge af formuen.”